<

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ပထမဆံုးအျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ UEHCR တို႔ႏွင့္ အျငင္းပြားေန

ျမန္မာလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ားက ႀကိဳဆိုလက္ခံေရးဌာနတစ္ခု၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မိသားစု၀င္ငါးဦးကို အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေဆးေနစဥ္ (Photo: AP)

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မိသားစုတစ္စုမွ မိသားစု၀င္ငါးဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္ဟူေသာ အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) တို႔က ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသာမက UNHCR ပါ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၌ တစ္စံုတစ္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ဒုကၡသည္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရး မဟာမင္းႀကီး အဘူကာလမ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လူသူေနထိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ ကိုနာပါရာေဒသတြင္ ရွိခဲ့သည့္ မိသားစု၀င္ငါးဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ထူေထာင္ထားသည့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးဌာနသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက “၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈကလြဲလို႔ ျပန္လည္ လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UNHCR ကလည္း ဧၿပီ ၁၅ ရက္က ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို တိုက္႐ိုက္သိရွိရျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေဖာ္ျပသည့္ ျပန္လည္လက္ခံမႈ၌ အၾကံေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကမူ “ဒါဟာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိသားစုက သူတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ သူတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ မိသားစုကို ေမးျမန္းရန္ လက္လွမ္းမီျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ျပန္သြားခဲ့သည့္ ေနရာအတိအက်ကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မိသားစုကို ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူတစ္ဦးကို အက္ဖတာအာလြမ္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္အတူ မိသားစု၀င္ငါးဦးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေရးဌာနတစ္ခုသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးျပန္လည္လက္ခံရန္ ဇန္န၀ါရီလက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေရးဌာနႏွစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို လက္ခံရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္စပ္အနီး ယာယီစခန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားက သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢက ယင္းတို႔သည္ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက စြပ္စြဲမႈအားလံုးနီးပါးကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ျခင္း စစ္ဆင္ေရးကိုသာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက တပ္မေတာ္ အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုႏွင့္ ရဲစခန္း ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္အား ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈကို တံု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UNHCR က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခအေနရပ္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထား၌ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္မ်ားကို ပထမဆံုးအျဖစ္ ျပန္လည္ လက္ခံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ျပန္လာမႈအားလံုးသည္ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျဖစ္ရမည္ဟု UNHCR က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးသည္ ေရရွည္ခံစြာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲသို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းသြားေစရမည္ဟုလည္း UNHCR က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤလီမြတ္စလင္ မိသားစု၀င္ငါးဦးကို လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားက စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၎တို႔အား ဆန္၊ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

၎မိသားစု၀င္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

NVC ကတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ မျပည့္မီသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ အားထုတ္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကို ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ဦးေဆာင္သူအမ်ားစုက ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရရွည္ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားကို အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကဲ့သို႔ ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

Ref: Reuters

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.