<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေရကစားသူမ်ားႏွင့္ ေရပက္ခံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ မဟာသႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔ တစ္ရက္ထဲတြင္ တုတ္ဓားလက္နက္ အခု ၄၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

Photo: Yangon Police

မဟာသႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔ (ဧၿပီ ၁၆ ရက္) တစ္ရက္ထဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ ေရကစားသူမ်ားႏွင့္ ေရပက္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚ၌ သို၀ွက္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ တုတ္၊ ဓား လက္နက္မ်ား အခု ၄၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မဟာသႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔ (ဧၿပီ ၁၆ ရက္) တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ ေရကစားသူမ်ားႏွင့္ ေရပက္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚ၌ သို၀ွက္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ တုတ္၊ ဓား လက္နက္မ်ား၊ အရက္၊ ဘီယာပုလင္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေအာင္ လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳလာႏိုင္သျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက သိမ္းဆည္းကာ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၀တ္ဆင္လာသူမ်ားကို မႈခင္းႀကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မဟာသႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔တြင္ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားသူမ်ားထံမွ အရက္ပုလင္းမ်ိဳးစံု ၁၆၀ ပုလင္း၊ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၅၆ ခု၊ စပေရးဘူး ၃၉ ဘူးႏွင့္ တုတ္ဓားလက္နက္ ကိုးေခ်ာင္းတို႔အား လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ပိုင္အတြင္းရွိ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားသူမ်ားထံမွ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၁၂၆ ခု၊ စပေရးဘူး ၅၇၇ဘူး၊ အရက္ပုလင္းမ်ိဳးစံု ၅၆၅ ပုလင္း၊ တုတ္ဓားလက္နက္ ၁၅ ေခ်ာင္းတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားသူမ်ားထံမွ အရက္ပုလင္းမ်ိဳးစံု ၆၅ ပုလင္း၊ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၇၆ ခု၊ စပေရးဘူး ႏွစ္ဘူးႏွင့္ တုတ္ဓား လက္နက္ ၂၁ ေခ်ာင္းတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားသူမ်ားထံမွ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၁၆၅ ခု၊ စပေရးဘူး ေလးဘူး၊ တုတ္ဓားလက္နက္ ၁၈ ခုႏွင့္ ၀က္အူလွည့္ ၅၀ ေခ်ာင္းတို႔အား လည္းေကာင္း အသီးသီး သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ မဟာသႀကၤန္ပဲြေတာ္ ကာလအတြင္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေအာင္ လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳလာႏိုင္သည့္အရာမ်ားအား ဆက္လက္ရွာေဖြ သိမ္းဆည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.