<

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေက်ာက္စီနံရံတစ္ခု လုပ္ငန္းအၿပီးမသတ္မီ ၿပိဳက်

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးအိမ္ယာနံေဘးမွ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေက်ာက္စီနံရံ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုမွာ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက လုပ္ငန္းအၿပီးမသတ္မီ ေပ ၁၀၀ ခန္႔ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္ ၃၉၄ သန္း (၃၉၄၀ သိန္း) ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အရွည္ ၇၆၀၀ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၇ ေပရွိ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္း ေက်ာက္စီနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ၉ လခန္႔အၾကာ၌ ယင္းသို႔ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းႏွင့္ ထားဝယ္ျမစ္ဆံုရာ အနီးရွိ ဆိပ္ကမ္းသာ လမ္းမေပၚမွ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းတံတားႏွင့္ တဆက္တည္း ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာတြင္ ေက်ာက္စီနံရံႏွင့္ ကုန္းေျမအၾကား လြတ္ေနသည့္ေနရာကို ေျမျဖည့္ရာမွ တစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေက်ာက္စီနံရံအရွည္ေပ ၁၀၀ ခန္႔ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ၿပိဳက်မႈမွာ ေက်ာက္စီနံရံ၏ ဒီဇိုင္းအေနအထားႏွင့္ အရည္အေသြး အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈ ျမင့္တက္ေနသည့္အျပင္ ယခုက့ဲသို႔ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား ဆံုးရွံဳးနစ္နာခ့ဲရသျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ယင္းေက်ာက္စီနံရံ ၿပိဳက်မႈကို ၿမိဳ ့နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ျပဳျပင္ေနၿပီး ၿပိဳက်သြားသည့္ အစိတ္အပိုင္းေနရာတြင္ ပိုမိုခိုင္ခန္႔သည့္ ေက်ာက္စီနံရံကို စည္ပင္သာယာေရး ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ထားဝယ္ၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္စီနံရံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ခ့ဲစဥ္က လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

April 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.