<

အင္းဒင္ေက်းရြာအနီး ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ ၁၀ ဦးအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားခုနစ္ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္

အင္းဒင္ေက်းရြာအနီး ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ ၁၀ ဦးအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ခုနစ္ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ ျမ၀တီသတင္းစာႏွင့္ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အင္းဒင္ေက်းရြာအနီး ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ ၁၀ ဦးအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္တရားစြဲဆို၍ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ အင္းဒင္ေက်းရြာေန တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားနာ ၾကည္းခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအး၀င္းဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္အထိ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္ ၂၁ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္သံုးဦး၊ အမွတ္(၈)လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း ေျခာက္ဦးႏွင့္ အင္းဒင္ရြာသားေျခာက္ဦးတို႔ကို အေသးစိတ္စိစစ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ရာ ဥပေဒမဲ့ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရမႈအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒမဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကိုလိုက္နာရသည့္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္ခုနစ္ဦးတို႔အား တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၇၁) နယ္ဘက္ျပစ္မႈတစ္ ရပ္ျဖစ္ေသာ လူသတ္မႈကိုက်ဴးလြန္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အရာရွိေလးဦးအား ႐ႈတ္ခ်၍ အျမဲတမ္းထုတ္ပစ္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အား နယ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္တြင္က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားအဆင့္စစ္သည္ သံုးဦးအား တပ္သားအဆင့္ေလွ်ာ့ခ်၍ အျမဲတမ္းထုတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အား နယ္ဘက္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ က်ခံေစရန္ဟု ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

April 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.