<

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဘက္စံုသံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံု ၅၀ ေက်ာ္တည္ေဆာက္မည္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္တစ္ခုတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ Cyclone Shelter တစ္လံုးကို ေတြ႕ရစဥ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း မုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အအံု  Cyclone Shelter ၅၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမတ္မိုးသြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဧရာ၀တီတိုင္းမွာတင္ပဲ အလံုး ၅၀ ေက်ာ္ေဆာက္မယ္။ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြဆိုတာ ရွိတယ္ေလ။ ဒီရန္ပံုေငြထဲကေနမွ အမ်ားႀကီး အသံုးျပဳၿပီးေတာ့မွ ေဆာက္ေပးတာေပါ့။ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေပးတာေပါ့ေနာ္။ Cyclone Shelter ေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ဆိုၿပီး ေဘးျဖစ္ခ်ိန္မွာ Shelter အျဖစ္သံုးမယ္။ က်န္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စာသင္ေက်ာင္း၊ လူမႈေရး၊ သာေရးနာေရးကိစၥေတြကို သံုးႏိုင္ဖို႔ Community Shelter ေတြ၊ Multipurpose Shelter ေတြကို ဦးစားေပးေဆာက္မွာေပါ့” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမတ္မိုးသြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအား လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေစရန္ လူဦးေရအလိုက္ အခ်ဳိးက်တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ေနရာေဒသအလိုက္ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပံုစံအမ်ိဳးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ေဖာင္ေဒးရွင္းက အျမင့္ေပါ့ေနာ္။ ေအာက္မွာ တိရစၦာန္ေတြကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ေအာင္၊ ပထမထပ္မွာ လူေနရင္ ေအာက္ထပ္မွာ ကြၽဲႏြားေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းထားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ အသက္ကယ္ပံုးေတြ၊ ေရကန္ေတြပါထားတယ္။ ၿပီးရင္ လွ်ပ္စစ္မီးရေအာင္ မီးစက္ေတြ၊ ဆီေတြပါလုပ္ထားပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြဘာေတြမွာေတာ့ အဲဒီေလာက္အထိ အႀကီးႀကီးတြဲ မေဆာက္ႏုိင္ေပမယ့္ ခိုလံႈဖို႔အတြက္ေတာ့ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ Criteria နဲ႔ညီေအာင္ဆိုရင္ေတာ့  Shelter ျဖစ္ရင္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေသာက္သံုးေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြရႏုိင္ဖို႔ တစ္ခါတည္းလုပ္ထားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေဒၚျမတ္မိုးသြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က Shelter Assessment ျပဳလုပ္ထားခ်က္အရ လက္ရွိတြင္ အစိုးရ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တည္ေဆာက္ေပးထားသည့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အအံု အလံုး ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသားသဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပံုေငြ  ၁၅ ဒသမ ၉၇၃ ဘီလ်ံျဖင့္ ဘက္စံုသံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၅၇ လံုး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၆ လံုး ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္လံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တစ္လံုးတည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.