<

မြန္ျပည္သစ္ပါတီက NCA ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲကုိ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ ညီစားစခန္း၌ ျပဳလုပ္

ညီစားစခန္းတြင္ NCA ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရပ္စဲဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးလူထုေတြ ့ဆံု ရွင္းလင္းပြဲအား မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး ဗဟိုဌာန အေျခစိုက္ရာ ညီစားစခန္း၌ ဧၿပီ ၉ ရက္မွ စတင္ကာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲတြင္ မြန္ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) ႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မြန္အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ မြန္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခား ဖိတ္ၾကားသင့္သူမ်ား စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉၇ ဦး တက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီ ၁၁ ရက္ထိျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတုိင္မီ NCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔တက္ေရာက္မည့္ လူထုအင္အားမ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တပ္မေတာ္က ေျပာဆုိလာသျဖင့္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားအား က်င္းပရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး ယခုမွသာ စတင္က်င္းပႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔  NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနရာငါးခုမွာ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိတဲ့အတြက္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီးေတာ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို  အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ့္ ညီစားစခန္းနဲ႔ ၀ယ္ဇင္စခန္းတို႔မွာ အင္အား ၂၀၀၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ့္ ေတာင္ေပါက္၊ အင္းခြနဲ႔ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာေတြမွာ အင္အား ၅၀ ေလာက္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပန္လာတယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ လူထုရွင္းလင္းပြဲ စတင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ရွိ  ႏိုင္ေရႊက်င္စာၾကည့္တုိက္၌ ဧၿပီ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ႏိုင္ဗညား လယ္အပါအ၀င္သုံးဦး၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ႏိုင္စံလႈိင္အပါအ၀င္သုံးဦး၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ႏိုင္စံတင္ အပါအ၀င္ သုံးဦး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေအာင္ထူး အပါအ၀င္ သုံးဦးႏွင့္ ျပင္ပပညာရွင္ ႏိုင္၀င္းၾကည္အပါအ၀င္ သုံးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅  ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) စာခ်ဳပ္တြင္ လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ ဆုံရွင္းလင္းပြဲမ်ားကုိ ညီစားစခန္းအျပင္ ၎တုိ႔ တပ္တည္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ ေကာ့ဘိန္းေက်းရြာအနီး၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေပါက္ေက်းရြာအနီးႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ၀ယ္ဇင္စခန္းတို႔၌လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္အရ ၎တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ မူလက မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း NCA ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပြဲမ်ား မစတင္ႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းလာခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ေမလဆန္း၌ က်င္းပရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ ယခင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) မွာ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါပြဲ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ျပဳလုပ္ဆဲအႀကိဳ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားလည္း ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ကုိလည္း ေရႊ႕ဆုိင္းထားကာ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး အဆုိပါအေျခအေနအား ေျပလည္ေစရန္ အစုိးရဘက္မွ RCSS သုိ႔ နည္းလမ္းႏွစ္ခု ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရရွိေသးေပ။

ထုိ႔အတူ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) သည္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္မရရွိေသးဘဲ အစုိးရဘက္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

April 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.