<

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ေသာ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ားဘတ္ဂ်က္သည္ အမွန္တကယ္ အသုံးမျပဳသင့္သည့္ လူထုအက်ိဳးမျပဳေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ရွင္းလင္း

 

ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပလာသည့္  ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ား ဘတ္ဂ်က္သည္ အမွန္တကယ္အသုံးမျပဳသင့္သည့္ လူထုအက်ဳိးမျပဳေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ား၏ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံး စရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခ့ဲရာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕အေပၚ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခ်ထားေပးရာတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ရာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၆၀ ေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းျမ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊  ဦးေမာင္ေမာင္၊ ဦးေအးသိန္းတုိ႔ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းေတြကုိ အတည္ျပဳေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပလာခဲ့တယ္။ ေျပာရရင္ ေစ်းငါးေစ်းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးက မထည့္သြင္းသင့္ေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ကုိလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ပုိ႔ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ထပ္ၿပီးပါလာတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ေတြပါလာတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ ထပ္ေနတာေတြကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္လက္မွတ္ထုိးၿပီး ညႇိႏိႈင္းဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီကုိ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒါကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ပါလုိ႔သာ ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအတုိင္း လုပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ ထပ္မံတင္ျပလာသည့္ ေစ်းငါးေစ်းမွာ ၀န္ႀကီးမ်ားရွိရာ ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ယင္းေစ်းေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးအား ျပစ္တင္စြပ္စြဲခဲ့ရၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သုံးထပ္ေစ်းတည္ေဆာက္ရန္ အမွန္တကယ္ မလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အေဆာက္အအံုသစ္ ဖြင့္ပြဲတစ္ခုအတြက္ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာကုိ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ မုိးပ်ံပူေဖာင္းလႊတ္တင္ရန္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ထားေသာ ကမ္းထိန္းနံရံအား ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထပ္မံေတာင္းခံလာျခင္းမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးအဆမတန္ တင္ျပထားျခင္းမ်ဳိးကုိလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ကမ္းေထာင္း ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဆုိင္ကယ္ရပ္နားသည့္ေနရာ ေျမဖုိ႔ရန္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၄၉ သန္း၊ ဆုိင္ကယ္စတန္း အုတ္စီနံရံျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၉ သန္း၊ ဆုိင္ကယ္စတန္း ကြန္ကရစ္ခင္းရန္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၇၆ သန္း အစရွိသည္တို႔အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတြက္ အက်ဳိးမျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ကာတခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ တင္ျပလာေသာ ဘတ္ဂ်က္အား တြက္ခ်က္ၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ခြင့့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဌးက “လုပ္ငန္း ၃၃ ခုဟာ ကာလတန္ဖုိးထက္ ေက်ာ္လြန္ေတာင္းခံထားတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၈ ဒသမ ၆၈၈ သန္း ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး သံတြဲၿမိဳ႕နယ္က ခန္းမတစ္ခု အႀကီးစား ျပင္ဆင္ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ထပ္မံလုိအပ္ေငြ သန္း ၁၃၀ ေတာင္းတယ္။ စိစစ္ၾကည့္ေတာ့ သန္း ၃၀ ဟာ ဖြင့္ပြဲမွာ မုိးပ်ံပူေဖာင္းေတြလႊင့္လုိ႔ ကုန္က်တဲ့ေငြေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ မသင့္ေတာ္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြထဲက အဲဒီလုိလုပ္လုိ႔ မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သန္း ၃၀ ကုိေလွ်ာ့ခ်လုိက္ ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ကလည္း လုပ္ငန္း အခု ၂၀ ကုိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိတင္ျပသည့္အခါတြင္ လုပ္ၿပီးသားလုပ္ငန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပျခင္း လုံး၀မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္ရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၃၀ တန္ဖုိးရွိ လုပ္ငန္းမ်ား ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကိစၥရပ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရအၾကား နားလည္မႈ ေဆြးေႏြးမႈမရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဆည္ႀကီးေတြရွိေနမယ့္ ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္းလုပ္တယ္။ တစ္ႏွစ္မွာမွ စပါး ၇၂၉ တင္း ထြက္တာကုိေတြ႕တယ္။ ေရာင္းရေငြက ၃၆ သိန္းေက်ာ္သာ ရတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ဘယ္လုိေအာင္ျမင္မလဲဆုိတာ အစုိးရတာ၀န္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္။ အခုက မေအာင္ျမင္ဘူး။ ေငြထပ္ၿပီးသုံးဖုိ႔တင္တယ္။ အက်ဳိးအျမတ္က ထြက္မလာဘူး။ ႏွစ္စဥ္အသုံးေငြေတြက အမ်ားအျပား ထြက္ေနတယ္။ စီမံကိန္းလုပ္ၿပီး စပါးလည္းမစုိက္ဘူး။ ပစ္ထားတယ္။ ဒါဟာ ဘတ္ဂ်က္ေတြကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ေနတာလုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က တင္ျပလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းထပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျမင္သာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရေသ့ေတာင္- ပုဏၰားကြၽန္းတို႔တြင္လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ စီမံကိန္းမ်ားပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ပုိလွ်ံလာေသာေငြမ်ားအား ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံထားမည္ဟု ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းေငြမ်ားကုိ ေနာင္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းသြားႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အား ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

April 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.