<

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်းရြာ IDP စခန္းအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ IDP စခန္းငါးခုအား ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ IDP Camps မ်ား ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (Photo : aungthurein)

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်းရြာ IDP စခန္းအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ IDP စခန္းငါးခုအား ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ သေကၠျပင္စခန္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕ရွိေတာင္ေပၚစခန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ရွိ နိဒင္စခန္းမ်ားအား ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခါင္းဒုကၠာ (၁) ႏွင့္ (၂)  စခန္းမ်ားရွိ စခန္းတာ၀န္ခံမ်ား စခန္းတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး စခန္းပိတ္သိမ္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ကနဦး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္ေထာင္စု ၈၅ စု၊ လူဦးေရ ၅၈၁ ဦးရွိသည့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်းရြာ IDP စခန္းပိတ္သိမ္းၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ တစ္ဆက္စပ္တည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားအား စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ နိဒင္ေက်းရြာ တာ၀န္ခံမ်ား၊ စခန္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္က “ေခါင္းဒုကၠာ ၁ နဲ႔ ၂ ကေတာ့ ကနဦး ေမးျမန္းညႇိႏႈိင္းဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ေတာ္နိဒင္စခန္းကေတာ့ ပိတ္သိမ္းဖို႔ ညႇိႏိႈင္းတဲ့ အဆင့္က ေတာ္ေတာ္ၿပီးေနၿပီ။ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ဖို႔ အတြက္လည္း စခန္းအနီးက ေျမေနရာကို ၾကည့္ေနၿပီ။ ေျမေတြမွာ အိမ္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တြက္ခ်က္တာ လုပ္ေနၿပီ။ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္ ပိတ္မယ္ဆိုတာေတာ့ အေသအခ်ာ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ ေဆာင္ရြက္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီ ၅ ရက္က ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နိဒင္ေက်းရြာ IDP စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ နိဒင္ေက်းရြာ တာ၀န္ခံမ်ား၊

စခန္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ IDP စခန္းအား ပိတ္သိမ္းၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ တစ္ဆက္စပ္တည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားေပးေရး၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခါင္းတုတ္ရြာတြင္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံတစ္ခု ခ်ထားေပးေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ IDP ေလွ်ာက္ထားကိုင္ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္သည္ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခါင္းဒုကၠာ (၁) ႏွင့္ (၂) စခန္းမ်ားရွိ စခန္းတာ၀န္ခံမ်ား စခန္းတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး စခန္းပိတ္သိမ္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ကနဦး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

April 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.