<

မႏၲေလးခ႐ိုင္တြင္ ယခုႏွစ္ သုံးလအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ မ်ားလာ

မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္း ယခုႏွစ္ သုံးလအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္မ်ားလာေၾကာင္း အမွတ္ (၁၄) ယာဥ္ထိန္းရဲ ဒုတိယ တပ္ဖြဲ႕ခြဲ (မႏၲေလး)မွ သတင္းရရိွသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ မတ္အထိ ယာဥ္တိုက္မႈ ၁၁၆ မႈ၊ ေသဆံုးသူ ၅၈ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူ ၁၁၄ ဦး ရိွခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ မတ္အထိ ျဖစ္ပြားမႈအားၾကည့္လွ်င္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၇၈ မႈ၊ ေသဆံုးသူ ၄၃ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူ ၅၁ ဦး ရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္သည္ ယခင္ႏွစ္ထက္မ်ားလာေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ သုံးလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္ပါ၀င္ေသာ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားမွာ ဆိုင္ကယ္ခ်င္းတိုက္မႈ ၂၅ မႈ ေသဆံုး ကိုးဦး ဒဏ္ရာ ၃၄ ဦး၊ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၂၀ မႈ ေသဆံုးကိုးဦး ဒဏ္ရာရ ၂၅ ဦး၊ ဆိုင္ကယ္တိမ္းေမွာက္မႈ ငါးမႈ ေသဆံုး ေလးဦး ဒဏ္ရာတစ္ဦး၊ ဆိုင္ကယ္မွအျခားတိုက္မႈ ကိုးမႈ ေသဆံုး ကိုးဦး ဒဏ္ရာ ႏွစ္ဦး၊ ဆိုင္ကယ္မွ လူတိုက္မႈေျခာက္မႈ ေသဆံုးေလးဦး ဒဏ္ရာ ေလးဦးရိွခဲ့ၿပီး ကားပါ၀င္ေသာယာဥ္တိုက္မႈ ၅၁ မႈ ေသဆံုး ၂၃ ဦး ဒဏ္ရာ ၄၈ ဦး ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး အရိွန္ျပင္းေမာင္းႏွင္မႈ၊ ယာဥ္ေမာင္းမကြၽမ္းမႈ၊ မူးယစ္ေမာင္းႏွင္မႈတို႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲအရာရိွတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း အခ်က္အခ်ာက်သည့္ လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဦးစီး၍ အျခားသက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ ေန႔ပိုင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ေန႔ပိုင္းစည္းကမ္းပ်က္ ယာဥ္မ်ားအား ပညာေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးအေရးယူျခင္း၊ ညပိုင္းတြင္ က်ံဳးပတ္လည္လမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ လမ္းဆံုမ်ားမွ အိပ္ေဇာစက္သံဆူညံေသာ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ အသြင္သဏၭာန္တူယာဥ္မ်ားအား စစ္ေဆးအေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

April 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.