<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ အမႈိက္မွ အသြင္ေျပာင္းေလာင္စာေတာင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေတာင္ႀကီး စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီစဥ္ေနဟုသိရ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ အမႈိက္မ်ားမွ အသြင္ေျပာင္းေလာင္စာေတာင့္ (RTF) ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေတာင္ႀကီးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီစဥ္ေနသည္ဟု စည္ပင္သာယာေရးဌာန အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုက ေျပာၾကားသည္။

(RTF) နည္းပညာျဖင့္ အမႈိက္မွ အသြင္ေျပာင္းေလာင္စာေတာင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အာဖရိကႏုိင္ငံ၌ တြင္က်ယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းကို Youtube တြင္ စတင္ေတြ႕ရွိရာမွ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ (အဂၤလန္ႏုိင္ငံ) မွ အဆုိပါကုမၸဏီကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ကနဦး MoU စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ MOA လက္မွတ္ထုိးရန္အဆင့္သာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ Pionner အျဖစ္ စတင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအမႈိက္မွ အသြင္ေျပာင္းေလာင္စာေတာင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္အစီရင္ခံစာကို ေရးသားေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပၿပီးခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလွ်င္ လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီး၌ အမႈိက္မွ အသြင္ေျပာင္းေလာင္စာေတာင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးကိုက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ‘ေမႊး’ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးကုမၸဏီမွ ၿမိဳ႕တြင္းအမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကံႀကီးရပ္ကြက္ရွိ အမႈိက္က်င္းတြင္ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ေပါင္း တန္ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိ ထြက္ရွိေၾကာင္း၊ ေရေျမာင္းႏွင့္ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား၊ ေစ်းမ်ားတြင္ စည္ပင္မွ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈိက္ကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အမႈိက္မွ ဇီ၀ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာရွိၿပီး အဆိုပါဓာတ္အားမ်ားကို အသံုးခ်ႏုိင္ရန္လည္း ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ယခု RTF နည္းပညာျဖင့္ ေလာင္စာေတာင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းပညာသည္ အမႈိက္မရွိေတာ့လွ်င္လည္း ရပ္ထား၍ရၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ ေလာင္စာေတာင့္မ်ားကို သံရည္က်ဳိစက္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုကဲ့သုိ႔ေသာ အႀကီးစားစက္႐ံုမ်ားကုိလည္း တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္အျပင္ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္း၍လည္း အဆင္ေျပသျဖင့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမႈိက္ပံုကေန ေလာင္စာေတာင့္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးရင္ အမႈိက္ပံုကေန စြမ္းအင္ေလာင္စာေတာင့္ေတြ ထုတ္လုပ္မယ္။ အမႈိက္ပံုလည္း သန္႔ရွင္းမယ္။ စည္ပင္သာယာလည္း ၀င္ေငြရမယ္။ အမိႈက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ၊ ျပည္သူ႔သေဘာထားအျမင္ေတြလည္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ပညာေပးသြားဖုိ႔လည္းရွိတယ္။ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈစနစ္မွာေတာ့ အမႈိက္က်င္းေနရာမွာ ေျမျပင္မွာ အမႈိက္ပစ္တဲ့စနစ္ပဲ က်င့္သံုးေနတယ္” ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုက ေျပာၾကားသည္။

April 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.