<

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္လူငယ္ညီလာခံ ေနျပည္ေတာ္၌ ယေန႔ က်င္းပမည္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ခန္းမတြင္ ဧၿပီလ  ၇ ရက္ (ယေန႔) တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါညီလာခံတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္သည့္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆၀ ေက်ာ္မွ လူငယ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ ဗဟိုလူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ တာ၀န္ခံ၊ တြဲဖက္တာ၀န္ခံမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ ကို မဲေပးေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၆၀ ေက်ာ္ကေန ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် မဲေပးေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္ လူငယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ေရြးပါမယ္။ ၂၆၀ ေက်ာ္ထဲကေန ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္မယ္။ ၆၀ ေက်ာ္ထဲကမွ ဗဟိုလူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ျပန္ေရြးမယ္။ အဲဒါလည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးတဲ့စနစ္နဲ႔ မဲခြဲေရြးမွာပဲ။ ၿပီးရင္ တာ၀န္ခံ၊ တြဲဖက္တာ၀န္ခံ ျပန္လည္တာ၀န္ခြဲေ၀တဲ့အခါမွာလည္း ပထမအဆင့္နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လို႔မရရင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးတဲ့စနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါညီလာခံမွ ပါတီအတြက္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထြက္ေပၚရန္  ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

လက္ရွိစာရင္းမ်ားအရအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ လူငယ္အဖြဲ႕၀င္ အင္အား ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၅၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ၆၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

April 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.