<

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ JICA ၏ ႏွစ္ဆင့္သြားေခ်းေငြအစီအစဥ္ျဖင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားသာမက မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ ဆန္စက္ႏွင့္ဆီစက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းမည္

ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ၏ ႏွစ္ဆင့္သြားေခ်းေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားသာမက မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ ဆန္စက္ႏွင့္ဆီစက္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္လည္း တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ စုံညီအစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ၏ႏွစ္ဆင့္သြား ေခ်းေငြအစီအစဥ္ျဖင့္လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ား တိုးတက္သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၀ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၀ ၊ ေတာင္သူ၂၅၈ ဦးအတြက္ ထြန္စက္၊ ရိတ္ သိမ္းေျခြေလွ႔စက္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ လက္တြန္းထြန္စက္ စုစုေပါင္း ၂၅၈ စီးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၉၀၈၂ ဒသမ ၂၁ သန္းကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားသာမက မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ ဆန္စက္ႏွင့္ဆီစက္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္လည္း တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

စပါးေစ်းေကာင္း ရခ်ိန္ေစာင့္၍ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆန္စပါးက႑အတြက္  လ်ာထားေပးေသာ SMEေခ်းေငြ က်ပ္ ၆၀ ဘီ လ်ံအနက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားေပးရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ဧၿပီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ-၁ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပထားသည္။

စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းအလြန္အမင္း က်ဆင္းမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေစ်းက်ခ်ိန္တြင္ေရာင္းရန္မလိုဘဲ ေစ်းတက္ခ်ိန္ ေစာင့္ေရာင္းႏိုင္သည့္ သိုေလွာင္႐ံုကုန္အပ္လက္မွတ္ကို အေျခခံၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္စနစ္ (Warehouse Receipt Financing System) ကို စနစ္တက် စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းျမင့္ေနခ်ိန္ကို အခ်ိန္ကိုက္၍ ေရာင္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္အခ်က္ကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စပါးေပၚခ်ိန္ေတာင္သူမ်ားထံ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ဆန္ကုန္သည္ႏွင့္ Exporter မ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္မည့္စနစ္တစ္ခု စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးရန္ အစိုးရထံအၾကံျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

April 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.