<

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းအထိ ေကာက္ခံရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းအထိေကာက္ခံရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္းသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမယာခြန္ဥပေဒၾကမ္းကို  ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းဆ႒မေန႔တြင္ အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းအတြင္း ေကာက္ခံေရးကို အျငင္းပြားၿပီး ဧၿပီ ၅ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပး၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ယင္းအခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းပယ္လိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျမင့္ဆံုး က်ပ္သံုးေထာင္အထိသာ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္အစိုးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း တြက္ယူမည္ဆိုပါက ယခုထက္ပိုမိုေသာ ပမာဏမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဥပေဒတပ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ကသာ အတည္ျပဳခြင့္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးပါကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်ိန္အခါမေရြး ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုသာယူလိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးစလံုး မဲေပးခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ခုနစ္မဲ၊ ၾကားေန ႏွစ္မဲ၊ ပယ္မဲ တစ္မဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အတည္ျပဳခဲ့သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို မၾကာမီတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခုနစ္ရက္အတြင္း လက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ဧကေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားရွိေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ေပးထားျခင္း မရွိေသးေခ်။ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရွရွည္တြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေျဖရွင္းရမည္ကို စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၀င္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ံုး (ခြဲ)တြင္ မတ္ ၈ ရက္စာရင္းအရ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၄ ခုအထိ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားသာျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕မစိုက္ပ်ိဳးရန္ ညႊန္ၾကား ထားေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ တာေလာႀကီးေဒသတြင္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တာေလာႀကီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္းထူးက “ခ႐ိုင္ကေတာ့ ငွက္ေပ်ာကုမၸဏီ ေတြကို ထပ္မံမတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက လက္မွတ္မထိုးၾကဘူး။ တာေလာႀကီးရြာ၀န္းက်င္ေတာ့ ကုမၸဏီ ေလးခု၀င္ေနတယ္။ အားလံုးက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ေတာၾကမ္းဆိုရင္ တစ္သိန္း၊ ေျမယဥ္ဆိုရင္ ႏွစ္သိန္း ငွားေနၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရတယ္။ဘာမွေျပာလို႔ မရဘူး။ ကုမၸဏီနဲ႔ ေတာင္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူျဖစ္ေနတာ။ ဘယ္သူမွလည္း ကြင္းဆင္းတာ မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဒီဟာေတြ မရွင္းတတ္ဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္း အလိုမရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေတာင္သူမ်ား ႀကီးမားေသာ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလကေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ဧက ေလးေသာင္းေက်ာ္ရိွၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းတြင္ ဧက ၄၉၆၀၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးေသာ ေျမလြတ္ေျမ ႐ိုင္းတြင္ ၆၁၆၇ ဧက၊ ပံုစံ (၇) ရၿပီး ေျမတြင္ ၃၁၆၇ ဧက၊ ပံုစံ (၇) မရရွိေသးသည့္ ေျမတြင္ ၉၃၄၈ ဧက၊ သစ္ေတာေျမတြင္ ၄၂၀၅ ဧက ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕ နယ္၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းနံေဘးရွိ စစ္ေရွာင္ေက်းရြာ၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးစာရင္းမ်ား ကိုေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ကခ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္႐ိုးေက်းရြာမ်ားတြင္ ယင္းတစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေျမဧကေထာင္ခ်ီ ၀ယ္ယူမႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ေက်းရြာစားက်က္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈျဖစ္ေနသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ ေရရွည္အတြက္ စိုးရိမ္ မႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

April 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.