<

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနႏွင့္ WMF တုိ႔အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားမွာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနဟု ဆုိ

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္

မႏၲေလးၿမဳိ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ရတနာပုံေခတ္ေႏွာင္းပုိင္း လက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း မူလလက္ရာမပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ဒုတိယပုိင္းစီမံကိန္း (Phase 2 ) ျပန္လည္ စတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနႏွင့္ WMF (ကမၻာ့အေဆာက္အအုံမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕) တုိ႔အၾကား ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ညိႇႏႈိင္းမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကန္႔ၾကာခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုလုံး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ WMF တုိ႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Program Director Mr. Jeffery Allen က ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈမွာ ေက်ာင္းေဆာင္၏အေနာက္ဘက္ ေအာက္ေျခမွ နရား႐ုပ္မ်ား၊ ၀ရန္တာတုိင္မ်ား လဲလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ၀ရန္တာတုိင္ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ တုိင္လုံးအသစ္ အစားထုိးလဲလွယ္မႈအေပၚ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာမႈပညာရွင္မ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မူလကြၽန္းတုိင္ေဟာင္းကုိသာ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ေဆြးျမည့္ေနသည့္ သစ္သားေနရာမ်ားတြင္သာ သစ္အစားထုိး လဲလွယ္သင့္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းဌာနႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းေဆာင္၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွ ၀ရန္တာတုိင္မ်ားကုိ အစားထုိးလဲ လွယ္ခဲ့ရာတြင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Jeffery Allen က ေျပာၾကားသည္။

“ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အပုိင္းေတြအားလုံးဟာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ထိန္းသိမ္းတာ ျဖစ္သလုိ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က မူလလက္ရာအတုိင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ရန္တာေတြကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခြင့္ မရေသးဘူး။ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီမွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ရပ္နားလုိက္ရတာ ေျခာက္လေက်ာ္ေလာက္ၾကာေနၿပီ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆုံး႐ႈံးလုိက္ရတယ္။ ၀ရန္တာျပဳျပင္မႈေတြက ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ညိႇႏႈိင္းခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ။ အစုိးရဌာနမွာ လူအေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားတာလည္း ပါႏုိင္ပါတယ္။ အခုမွ သူတုိ႔ စိတ္ေျပာင္းသြားတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း နားမလည္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သႀကၤန္အၿပီးမွာေတာ့ စလုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္။ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းဟာ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ပုိင္ဆုိင္သလုိ ျမန္မာျပည္သူလူထုေတြ ပုိင္ဆုိင္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြကေတာ့ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က မူလလက္ရာအတုိင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမွာပါ” ဟု World Monuments Fund ၏ Program Director Mr. Jeffery Allen က ဆုိသည္။

ေရွးေဟာင္း သုေတသနဦးစီးဌာနဘက္က မူလကြၽန္းတုိင္မ်ားကုိ အစားထုိးလဲလွယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသင့္သည့္ ကြၽန္းတုိင္လုံးအေဟာင္းမ်ားကုိ မူလလက္ရာမပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ေဆြးေႏြးထားၿပီး WMF ဘက္ကမူ ေရရွည္ခုိင္ခံ့မႈအတြက္ ကြၽန္းတုိင္အသစ္ ျပန္လည္လဲလွယ္၍ မူလလက္ရာမပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္မည့္အေပၚ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၅ ရက္က မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၊ ျမန္မာမႈပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံ၍ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္  WMF ဘက္က အဓိကတာ၀န္ရွိသူ မတက္ေရာက္ျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေ၀ဖန္မႈအေပၚ WMF Program Director Mr.Jeffery Allen က ၎မရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကုိက္ျပဳလုပ္သြားသလုိျဖစ္သြားေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“လက္ရွိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနတဲ့ နရားအ႐ုပ္ေတြကုိေတာ့ ကြၽန္မကုိယ္တုိင္ပဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ အခု အေနာက္ဘက္ေက်ာင္းေဆာင္မွာ အသစ္လဲလွယ္ထားတဲ့ ၀ရန္တာတုိင္လုံးေတြက ကြၽန္မဒီဌာနကုိ မေရာက္ခင္က ျပဳလုပ္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခု အသစ္လဲလွယ္မယ့္ေနရာမွာ ေရွးေဟာင္းဌာနဘက္က မူလလက္ရာမပ်က္ ျပဳျပင္ဖုိ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပါ တယ္။ ျပန္ၿပီးေတာ့ အသုံးျပဳလုိ႔ရေနေသးတဲ့ သစ္သားတုိင္လုံးကုိ အပုိင္းပုိင္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုိက္တာကေတာ့ သစ္သားကုိ တန္ဖုိးထားတဲ့ ပညာရွင္ေတြကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရမလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ကေတာ့ သစ္သားတုိင္လုံးေတြကုိ အသစ္အတုိင္း အလုံးလုိက္ လဲလွယ္လုိက္တာကုိ သေဘာမတူပါဘူး။ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္မတုိ႔ ေရွးေဟာင္းဌာနက ေငြမကုိင္ထားပါဘူး။ သူတုိ႔အစီအစဥ္နဲ႔ သူတုိ႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က ေတာ့ ေရွးေဟာင္းဥပေဒနဲ႔အညီ ထိန္းသိမ္းမယ္။ မူလလက္ရာမပ်က္ဖုိ႔ အဓိကပါ”ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန(မႏၱေလးဌာနခြဲ)မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစုိးစုိးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုျဖစ္ေနၾကတာေတြက ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈအားနည္းလုိ႔ျဖစ္ေနၾကတာ။ ေရွးေဟာင္းဌာနကလည္း သူ႔ရဲ႕ မူလလက္ရာမပ်က္အတုိင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ်င္တယ္။ ဒီဘက္ကလည္း ေရရွည္ခုိင္ခံ့ဖုိ႔အတြက္ သစ္အစားထုိး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ်င္တယ္။ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းၾကတဲ့ေနရာမွာ အေျဖက မထြက္ဘူး။ အခုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဘက္ကလဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မတီကုိ အာဏာ ကုန္လႊဲအပ္ေပးလုိက္ပါၿပီ။ WMF အေနနဲ႔ ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ အခုလုိပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြနဲ႔လာၿပီး အကူညီေပးေနတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုပ္ငန္းေတြ အဆင္မေျပလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ထြက္သြားရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြအတြက္ ထိခုိက္နစ္နာႏုိင္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ ေရးကုိလည္း ထိခုိက္ေစႏုိင္တယ္။ အခုစီမံကိန္းကလည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ရန္ပုံေငြနဲ႔ WMF က လုပ္ငန္းကုိ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ညႇိ ႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးသြားရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မၾကာခင္မွာပဲ လုပ္ငန္းေတြ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကဳိးစားသြားမွာပါ”ဟု ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း၏ ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သိန္းခန္႔ ကုန္က်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း WMF ထံမွ သိရသည္။

April 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.