<

တ႐ုတ္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း ကိစၥေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ ဥပေဒၾကမ္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳေရး တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း အခြန္ကိစၥ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ယခင္က ရရွိခဲ့သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္သည့္ က်ပ္၊ ျပား အဆင့္မ်ားကို အဆ ၂၀၀ မွ အဆ ၃၀၀ အထိ တိုးျမင့္ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ခင္းမ်ားကို တစ္ဧက က်ပ္ ၁၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ တရား၀င္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိထားေသာ္လည္း ကန္ပိုင္တည္ နယ္စပ္ဂိတ္မွ ထြက္သြားသည့္ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာသယ္ ယာဥ္မ်ားကို တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ စည္ပင္သာယာဌာနက အႏၲရာယ္ခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဘက္မွ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈႏွင့္ စည္းၾကပ္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ား ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေနအထားအရ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းႏွင့္ လာမည့္ အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ေပါ့ ေကာက္ခံသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္နည္းျဖင့္ တားဆီးမရပါက အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမွာ အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ေျမျပင္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧကမ်ားကို တိက်စြာ တိုင္းတာျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း၊ သတိလက္လြတ္ ပစ္ထားပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကိုပါ ထိခိုက္ေနပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က အာဏာရွိသူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ား ဧကေပါင္းမ်ားစြာ ရယူၿပီး ဥပေဒ နည္းလမ္းမက်ဘဲ တ႐ုတ္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈမ်ားမွာလည္း အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ စီးပြားေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာအခြန္၀န္ႀကီး ဦးေ၀လင္းက “တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာကို ဥပေဒထဲကို အရင္ထည့္သြင္းၿပီး အျခားသီးႏွံေတြအတိုင္း သတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း ေကာက္ေစခ်င္တာပဲ။ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စုိက္လိုတယ္ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ထားတာ ဥယ်ာဥ္ေျမျခံေျမဆိုရင္ က်ပ္ေငြ ၂၀၀၀ က်ပ္ကေန ၃၀၀၀ က်ပ္အထိ ရွိပါတယ္။ ဒါက ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္တာပါ။ ျပည္နယ္ဥပေဒေတြကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုက လႊမ္းမိုးေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ၿပီး က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ အထိသာ ေကာက္ခံႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထြန္းလင္းေအာင္

April 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.