<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၁၀၀၀၀၀ အား လာမည့္ဇြန္တြင္ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္း၌ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားမည္

Photo:AFP

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔အား လာမည့္ဇြန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာင္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းအလြန္ရွိ လူသူကင္းမဲ့ေသာ ကြၽန္းစုတစ္ခု၌ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး ရွာကာမယ္က ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ဒါကာ၌ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ ႏုန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ကြၽန္းစုျဖစ္သည့္ ဘာရွန္ခ်ာတြင္ ဒုကၡသည္ ၅၀၀၀၀ ခန္႔အတြက္ ခုိလံႈစရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ က်န္ေသာခိုလံႈစရာေနရာမ်ားအား ႏွစ္လအတြင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာမယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အဆိုျပဳခ်ိန္ကတည္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ၾကံဳခဲ့ရၿပီး ဇြန္လပထမသီတင္းပတ္တြင္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားမႈကို စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာမယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာခုိလံႈစရာေနရာ ၁၄၄၀ ေက်ာ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္က ေမ ၃၁ ရက္မတုိင္မီ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကြၽန္းစုသည္ ဒီေရတက္မႈမ်ားႏွင့္ မုတ္သံုမုန္တုိင္းမ်ား၏ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ေရတပ္က ယင္းဒုကၡသည္စခန္းအနားတစ္ေလွ်ာက္ တမံမ်ားေဆာက္ျခင္း၊ ေျမနိမ့္ပိုင္းမ်ားအား ေျမဖို႔ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုလိုက္အျပံဳလုိက္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုဒုကၡသည္မ်ားကို ကြၽန္းစုတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာတြင္ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

မုတ္သံုရာသီ နီးကပ္လာေနခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္ေျခ အျမင့္ဆံုးဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တုိ႔ဆႏၵရွိပါက စစ္တေကာင္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ရွိ ကြၽန္းငယ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းမည္ဟု ကာမယ္က ေျပာခဲ့သည္။

April 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.