<

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုေၾကာင့္ သယံဇာတမ်ား ကုန္ဆံုးေသာ္လည္း အခြန္မရရိွမႈအေျခအေနကို နယ္ေျမခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအား ေဆြးေႏြးတင္ျပ

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုေၾကာင့္ သယံဇာတမ်ားကုန္ဆံုးေသာ္လည္း အခြန္မရရိွမႈအေျခအေနကို နယ္ေျမခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအား ေဆြးေႏြးတင္ျပေၾကာင္း သိရသည္။

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၏ သယံဇာတျဖစ္ေသာ ဂ၀ံ၊ ရႊံ႕ေစးတို႔ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုသံုး၍ ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း အခြန္မရရိွျခင္း၊ တရားမ၀င္ ထံုးေက်ာက္၀ယ္ယူမႈရိွေနျခင္းတို႔ကို က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္-၁ မဲဆႏၵနယ္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မအစည္းေ၀း၊ ဘ႑ာေရးရာေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာ၊ မြန္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြက္ အခြန္အခရရိွရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ ျပည္နယ္၏ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြန္ေတြကိုရရိွဖို႔ ကြၽန္မတို႔ျပည္နယ္ရဲ႕ သယံဇာတေတြကုန္သြားၿပီး မရေသးတဲ့ အခြန္အခေတြအတြက္ အစိုးရအဖဲြ႕အေနနဲ႔ မသိေသးတာေရာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ေနတဲ့အခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကျဖည့္စြက္လိုတာကေတာ့ MCL စက္႐ံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခြန္အခေတြ ကြၽန္မတို႔ျပည္နယ္ကိုမရဘူး၊ ရန္ကုန္မွာ႐ံုးစိုက္တဲ့ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား႐ံုးမွာ ေပးသြင္းတာမွန္တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေျပာတာ ဒီတစ္ႀကိမ္နဲ႔ ဆိုႏွစ္ႀကိမ္ရိွပါၿပီ။ MCL စက္႐ံုသည္လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ ထည့္၀င္ရတဲ့ ထံုးေက်ာက္၊ ရႊံ႕ေစး၊ သဲ၊ ဂ၀ံအခ်ိဳးလိုက္ ပါ၀င္တဲ့ေနရာမွာ ဂ၀ံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မိုင္းမရိွပါဘူး။ ရႊံ႕ေစးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိုင္းမရိွ၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္ေဆးတဲ့အခါ သတၱဳတြင္းက ေျပာထားပါတယ္။ ရႊံ႕ေစးေတြကို ဘယ္ကယူသလဲ၊ သူတို႔ေျမႀကီးထဲက ယူတယ္လို႔ေျဖပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနကေျပာခဲ့တယ္။ ဒီရႊံ႕ေစးကို ကိုယ့္ေျမမွာတူးယူလို႔မရပါဘူး။ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္႐ံုးမွာမိုင္းျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္အေနနဲ႔ အခြန္ေဆာင္ပါလို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒီေန႔ထိဘာမွ မေဆာင္ရေသးပါဘူး။ ဒါကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကတစ္ဆင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ကို အစီရင္ခံစာပါ လိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ပါတယ္၊ MCL စက္႐ံုတြင္းေဆာက္လုပ္တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ၊ ဒီေန႔ထိ အခြန္အခတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရေသးပါဘူး။ ဒါကိုလည္း သတိေပးဘူးပါတယ္။ စက္႐ံုထဲမွာ အေဆာက္အအုံေတြ
ေဆာက္ၿပီးလို႔ရိွရင္ ဒါကိုအခြန္ရဖို႔တြက္ လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ဖို႔ ေျပာတာပါ။ အခု လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာပါၿပီ။ ဒါကိုယေန႔ထိ အစိုးရဘက္ကတာ၀န္မ်ားလို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ ခုတစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ထပ္မံအၾကံျပဳပါတယ္။ MCL စက္႐ံုႀကီးအတြက္ ခြင့္ျပဳတဲ့ ပ်ားေတာင္ကေက်ာက္မိုင္း ထံုးေက်ာက္အျပင္ တရားမ၀င္ေက်ာက္ေတြကို ခိုးသြင္းၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္လို႔ တစ္ႀကိမ္အသိေပး သတိေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ မေန႔တုန္းကပဲ အဲဒီဘက္ေဒသမွာရိွတဲ့ လက္နက္ကိုင္အႀကီးအကဲေတြ ကြၽန္မကိုအေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဒါေတြကလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒီကေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္အၾကံျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ယခု
ကြၽန္မေျပာေနတဲ့စကားေတြ၊ ကြၽန္မတို႔သယံဇာတေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားလို႔ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ဘာမွအခြန္အခမရလိုက္တဲ့ အခ်က္ေတြရိွေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေလးထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္လို႔ ကြၽန္မျဖည့္စြက္ပါတယ္” ဟု က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္- ၁ မဲဆႏၵနယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္က ဆုိသည္။

အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး MCL စက္႐ံုသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ “ကုန္ၾကမ္း ဂ၀ံ၊ ရႊံ႕ေစးေျမတို႔အတြက္ အခြန္ေဆာင္ရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လာေရာက္စစ္ေဆးထားၿပီး သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း၊ အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ထံုးေက်ာက္၀ယ္ယူမႈမရိွေၾကာင္း၊ MCL အေနႏွင့္ သတ္မွတ္အခြန္ကို ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အခြန္ေဆာင္မႈ က်ပ္သန္း ၁၁၈၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၂၈၈၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၂၂၇၁၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (လ်ာထား) က်ပ္သန္း ၈၂၀၉ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္လြင္ဦး (အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ MCL) က ဆုိသည္။

April 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.