<

ျပည္သူမ်ား တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ မဲ့လာေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ သံုးသပ္

ဧၿပီ ၃ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္သူမ်ား တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ မဲ့လာေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ေကာ္မတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဧၿပီ ၃ ရက္က တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာ၌ သုံးသပ္ထားသည္။

ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အေျဖသည္ ကတိက၀တ္၊ ေျမာက္ မေျမာက္ ခြဲျခားရခက္ေၾကာင္း၊ အဆိုမ်ား ေအာင္ျမင္သည့္ အေပၚတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ အားနည္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိတိုင္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသို႔ ကြင္းဆင္းစိစစ္ရန္ မေရာက္လာဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားသည့္ တိုင္စာ ၁၆ ခုအနက္ ခုနစ္ခုသာ စစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္  ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း တာ၀န္ကို အာဏာသဖြယ္ အသံုးခ်ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ  ေတြ႕ေနရေၾကာင္း အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ေကာ္မတီက အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚျမေသြးစံက ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

“ေကာ္မတီကို တိုင္စာ ၁၆ ခုမွာ ခုနစ္ခုပဲ စစ္ႏိုင္တယ္။ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာမွာလည္း တာ၀န္ကို အာဏာသဖြယ္ အသံုးခ်ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေျမယာျပႆနာေတြမွာဆုိရင္ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ့္အစား တရား႐ံုးမွာ မလိုအပ္ဘဲ တရားရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ တရား႐ံုးေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ဌာန ျဖစ္ရမယ့္အစား ေငြမ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းကိုပဲ လိုက္ၿပီး ဥပေဒကို လိုသလို ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အမွန္တရား ဆိတ္သုဥ္းရာ ဌာနသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေငြမ်ား တရားႏိုင္ စကားရပ္ဟာ တရားေရးေလာကမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ မလႊဲမေရွာင္သာ ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ျပည္သူေတြအဖို႔ တရား႐ံုးေတြအေပၚ အယံုအၾကည္ မဲ့လာၿပီး ေငြမတတ္ႏိုင္လို႔ တရား႐ံုးမွာ ရင္မဆိုင္လိုေတာ့ဘဲ အ႐ံႈးေပးလိုက္ရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကိုလည္း ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္” ဟု ေဒၚျမေသြးစံက အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးသူ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္း၊ ငွက္ေပ်ာသီးသယ္ တ႐ုတ္ကားႀကီးမ်ား ပိုင္စိုးပိုင္နင္း ၀င္ေရာက္ေနျခင္း မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒၚျမေသြးစံက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အားနည္းေနေၾကာင္း၊ အဆိုႏွင့္ ေမးခြန္းအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေျဖၾကားမႈသည္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အတိုင္းသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ လြဲမွားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ အားနည္းေနျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကအစ ေျမယာမႈခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒကို လက္ကိုင္ျပဳေျဖရွင္းျခင္း အားနည္းေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အားလံုးေပးပို႔ျခင္း မျဖစ္ေစဘဲ လႊတ္ေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရာစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္သည္ တစ္ခုအေပၚတစ္ခု လႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္မွ င္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာသယ္ ကားမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ပါက လမ္းပ်က္စီးမႈကိုပါ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္တြင္သာ ကုန္မ်ား အခ်ိန္းအေျပာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက  မိမိျပည္နယ္ရွိ ကားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီး သယံဇာတ ခိုးထုတ္မႈမ်ားလည္း ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမွ ဒသမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းအထိ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အေရးႀကီးအဆို သံုးခု အပါအ၀င္အဆို ေပါင္း ၄၉ ခုအနက္ မွတ္တမ္းတင္အဆုိ ၁၂ ခု၊ အတည္ျပဳအဆုိ ၂၆ ခု၊ အတည္မျပဳ အဆို ငါးခု၊ ႐ုပ္သိမ္းအဆို ေျခာက္ခုရွိၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၄၀၀ ႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၃၆ ခုတို႔ကို တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

April 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.