<

ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေလအလြင့္ျဖစ္မႈ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ၀ဖန္

ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား အေလအလြင့္ျဖစ္မႈ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕က တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမရမ္ဂ်ာဆိုင္းခြန္က “ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္မျဖစ္သင့္တာမျဖစ္ေအာင္ ေတြ႕တာေတြကို ေဆြးေႏြးမွာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကလည္း ဘ႑ာေငြေတြ နစ္နာတာေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြ အဆင့္မမီတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၾကၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေဆြးေႏြးႏိုင္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘ႑ာေငြေတြ မသံုးသင့္တာသံုးတာ၊ ထပ္ေနတာ၊ ခ်ေပးသေလာက္ မလုပ္တာေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာေတြ႕တာကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ လမ္းေတြမွာ ေျမာင္းထည့္တာ အရည္အေသြးမီတာေတြ ေရေျမာင္းလုပ္တာေတြ အဆင့္မမီတာေတြ ေတြ႕တယ္။ အခုထိ မျပင္ဘူး။ ေငြထုတ္ဖို႔ လက္မွတ္လာထိုးခိုင္းေတာ့ ကြၽန္မေတာ့ မထိုးႏိုင္ဘူး ျငင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြဘယ္လို ထုတ္သြားတယ္ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္မ မသိပါဘူး။ အခု ျမစ္ႀကီးနားက လမ္းမႀကီးေတြဟာ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း လမ္းေဘာင္ေတြ ခုနစ္လက္မပဲလုပ္တာေတြ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲခံမလဲ။ ေသခ်ာတယ္ ကားသြားရင္ပ်က္မွာပဲ။ ေက်ာက္ေတြ စံမမီဘူး။ ေဘးေဘာင္ေတြ စလုပ္ကတည္းက ပ်က္ေနတာေတြ ေတြ႕ေနတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးဒါရွီလဆိုင္းက “လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြနဲ႔ မတူဘဲ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆံုးေဆြးေႏြးခြင့္ရတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔မတူတာေတြကို ေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ဆံုး႐ႈံးေနတာစိုးရိမ္လို႔ ေဆြးေႏြးတာပါ။ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ တင္ဒါမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘ႑ာေငြ မ်ားဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ မရွိေစရန္၊ တင္ဒါကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္မျဖစ္ေစဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ပါရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ လြဲေနတယ္ဆိုတာကို ၾကားေနရပါတယ္။ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဒိန္ခန္ဖုန္ (ခ) ဦးခန္လင္ကဘတ္ဂ်က္ခ်ထားမႈကို ၾကည့္ပါက ေ၀းလံေခါင္းဖ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ အလြန္နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၁၅၄၄ ဒသမ ၃၂ သန္းခ်ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပူတာအိုေဒသတြင္ ေခ်ာင္းထိန္းနံရံကို ယင္းေခ်ာင္းမွေက်ာက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္သယ္ေဆာင္ခကို တိုးျမင့္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္ေလးခုအတြင္း ပူတာအိုခ႐ိုင္မွာ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္အနည္းငယ္သာရရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ကတၱရာလမ္းသံုးမိုင္၊ စမ္းေရသြယ္လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ေရတြင္းသံုးတြင္းသာရွိေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ ေျခာက္လစာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၆၄၁၆ ဒသမ ၃၂၃ သန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပူတာအိုခ႐ိုင္ ငါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၇၇၁၉ သန္းသာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဘ႑ာအတြင္းမွ  ၄၉၈၆ သန္းမွာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္းအတြက္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားကိုလည္း ရန္ပံုေငြတိုးျမႇင့္ခ်ထားႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးလိုပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမွ ရွင္းလင္းရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၁ ရက္ထိ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိုသာ ေဆြးေႏြးျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္မ်ား မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ ေပးလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပခဲ့သည္။

April 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.