<

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပန္အပ္စီမံကိန္းတစ္ခု၏ လုပ္ကြက္ကို ရက္ပိုင္းအတြင္း MIC က ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ လယ္ယာဥပေဒေက်ာ္လြန္ေနသည့္ လုပ္ရပ္ဟုဆိုကာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပန္အပ္စီမံကိန္းတစ္ခု၏ လုပ္ကြက္ကို ရက္ပိုင္းတြင္း MIC ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရရိွခဲ့ရာ လယ္ယာဥပေဒ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္လုပ္ရပ္ဟုဆိုကာ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္တင္ျပရရိွၿပီး မလုပ္္ႏိုင္သည့္ကတြက္ MIC ၏ ခြင့္ျပဳထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ တင္ျပရာ MIC က ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳ၍ ယင္းလုပ္ငန္းဧရိယာတစ္ခုလံုးကို အျခားကုမၸဏီသို႔ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လဲႊေျပာင္းလို႔ရပါသလား။ ေထာက္ျပစရာအျဖစ္ ျမန္မာကိုရီးယားဆီမင့္က ရသြားသည္မွာ ယင္းပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ ရရိွထားမႈကို ယင္းကုမၸဏီကို ျပန္လဲႊသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေန၍ ေျမရာဥပေဒေတြတြင္ ျပ႒ာန္းထားမႈ မရိွသည့္အတြက္ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္မႈ ေပၚလြင္သျဖင့္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးရေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၁၊ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဆက္စပ္ေမးလိုက္တဲ့ေမးခြန္းက တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြ အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ျပဳဖို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ၊ မလုပ္ျဖစ္ဘူး။ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးက မလုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ MIC ကေန ခြင့္ျပဳထားတဲ့ဟာေတြ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ျပန္ၿပီးတင္ျပခဲ့ေတာင္းဆိုတယ္။ MIC က ဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလုိက္တယ္ဆိုၿပီး အဲဒီလုပ္ငန္း ဆိုက္ဧရိယာတစ္ခုလံုးကို တျခားကုမၸဏီကို လဲႊမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ဆိုလိုတာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေနရာကို ရတာက အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၊ မလုပ္ႏိုင္လို႔ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရတဲ့အေနအထားမွာ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဒီလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လဲႊေျပာင္းလို႔ရသလား။ ဒီေနရာမွာ ေထာက္ျပစရာရိွတယ္။ ဒါအခု ျမန္မာ ကိုးရီးယားဆီမင့္က ထပ္ရသြားတဲ့ဟာ။ အဲဒီ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊတို႔ ရထားတာ ဒီကုမၸဏီကို ျပန္လဲႊလိုက္တဲ့ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ ေျမယာဥပေဒေတြမွာ ဒီလိုမ်ဳိး ျပ႒ာန္းတာမ်ဳိး မရိွဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ကိစၥေတြ  ေပၚလြင္ေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးကလည္း ဒီကိစၥက ေသခ်ာဂဃနဏ သိထားပံုမရဘူးလို႔  မွတ္ယူပါတယ္။ ခုလည္း ခ်က္ခ်င္းမေျဖႏိုင္ေသးတ့ဲအတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ၁၀ ရက္ အတြင္း ေျဖၾကားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုရီးယား-ျမန္မာဆီမင့္ကိစၥ၌ ေထာက္ျပစရာက ၎ကုမၸဏီခြင့္ျပဳခ်က္  Register လိုင္စင္သည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္မည့္စီမံကိန္းကို MIC က ခြင့္ျပဳရက္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္၊ ေျခာက္ရက္သာကြာေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီသည္ ယေန႔ Register လိုင္စင္ရ၊ ေနာက္ေျခာက္ရက္ၾကာတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ  MIC က ခြင့္ျပဳေပးရာ ေျခာက္ရက္အတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ / စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ားက သေဘာထား ေထာက္ခံခ်က္ မည္သို႔ေပးခဲ့ပါသလဲဟု ေမးျမန္းရာ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေက်ေက်လည္လည္ မသိထားသည့္အတြက္ စာႏွင့္ ေျဖၾကားမည္ ဟု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

က်င္းပဆဲ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္န၀မအစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ရာ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးက မြန္ျပည္နယ္စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ေျဖၾကားခဲ့မႈအေပၚေမးခြန္းရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက အထက္ပါအတိုင္း ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

April 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.