<

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား၏ နယ္ေျမကို ယူရန္ ျဖားေယာင္းေနသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ား ေျပာၾကား

အဓိကအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ဳိးစု၏ မိသားစုမ်ားအား နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား စြန္႔ခြာသြားေသာ နယ္ေျမမ်ား၌ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ ျဖားေယာင္းေနသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ရွိ ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ ေတာင္ကုန္းႏွင့္ ေတာအုပ္ေဒသမ်ားမွ မိသားစု ၅၀ ခန္႔ကို နယ္ေျမႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ အခမဲ့ေပးမည္ဟု ျဖားေယာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားျဖစ္ေသာ မာမားႏွင့္ ၿမိဳမိသားစုမ်ားသည္ ဘန္ဒါဘန္းေတာင္ကုန္းေဒသရွိ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေကာင္စီ၀င္ မူအင္းဆြီသ၀ီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက လြန္ခဲ့သည့္လတြင္ ဆန္ဂူးေတာ အုပ္အတြင္းရွိ ရြာမ်ားမွ မိသားစု ၂၂ စုသည္လည္း ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“အဲဒီမိသားစုေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သူတို႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုလာဖို႔ ျဖားေယာင္းပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔ကို နယ္ေျမ၊ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္နဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ ငါးႏွစ္စာ အခမဲ့ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္” ဟု မူအင္းဆြီသ၀ီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာလာတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြထားခဲ့တဲ့ ေနရာေတြကို ျဖည့္ဖို႔သြားၾကမွာပါ။ သူတို႔က အရမ္းကို ဆင္းရဲပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ အရာရွိမ်ားက လူမ်ဳိးစု မိသားစုေပါင္း ၅၅ ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ထြက္ခြာသြားေသာ အခ်ဳိ႕အုပ္စုမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိသားစုမ်ားရွိၿပီး ယင္းေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂ်ာဟန္ဂါအလမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

April 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.