<

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ‘ရွစ္ေလးလံုးပါတီ’ အမည္ျဖင့္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ‘ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႕ပါတီ’ အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္မည္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ရွစ္ေလးလံုးပါတီအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအမည္ျဖင့္ နာမည္ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏  အေရးေပၚစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမကြၽန္းသာဥယ်ာဥ္ရွိ ခုိင္လီစားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအစည္းအေ၀းမွ ပါတီအမည္ကုိ ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္ရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကရာ အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါတီ၏ အမည္ကို ‘ရွစ္ေလးလံုးပါတီ’ မွ  ‘ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ’ အမည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕တာ၀န္ခံ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးကိုကိုႀကီးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာမည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္တုန္းကလည္း အားလံုးစံုညီဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ လက္ရွိ ေကာ္မရွင္နဲ႔ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြကို ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းျပန္ပါ့မယ္။  ၆ ရက္ေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၿပီးအေၾကာင္း ျပန္မယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔အားလံုး စံုညီစည္းေ၀းတဲ့အခါမွာ အသိေပးတဲ့အခ်က္က ေကာ္မရွင္က ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ မေျပာဘူး။ ေကာ္မရွင္က ကန္႔ကြက္တယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အသိေပး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းျခင္းရာအရ အၾကံဥာဏ္ေပးတဲ့ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းကို ေလးစားတဲ့ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးစံုညီေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အဆိုျပဳတဲ့ နာမည္အသီးသီးအနက္ ကေနၿပီးေတာ့ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အမည္ကေတာ့ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီနာမည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၆ ရက္ေန႔မွာ ေကာ္မရွင္မွာ ဒီနာမည္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔  ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲလိုက္တဲဲ့အေၾကာင္း ဒါဟာ ေကာ္မရွင္က ေျပာလို႔ဆိုတာထက္ ေကာ္မရွင္က ေျပာတာကလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရဆိုတာထက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မိသားစုပံုစံမ်ဳိး ေဆြးေႏြးတဲ့ဟာကို ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ေရာ ေနာက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၾကတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕သေဘာထားေတြကိုပါ ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုးက်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔အညီ အမ်ားနဲ႔ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဒီနာမည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ ၆ ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ရရွိဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ (၃)အရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳပါက ပံုစံ(ခ)ျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိပါက မွတ္ပံုတင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္းကို ပံုစံ (ဂ) ျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္အသီးသီးမွ ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က ‘ရွစ္ေလးလံုးပါတီ’ အမည္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ‘ရွစ္ေလးလံုးပါတီ’ အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္မတ္ ၂၆ ရက္က ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ ေတြ႕ဆံု၍ ပါတီအမည္နာမအေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ကန္႔ကြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္စဥ္းစားေစလုိေသာ သေဘာျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့့္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္တာ၀န္ခံမ်ား ေတြ႕ဆံု၍ အမည္နာမအေပၚ သေဘာထားရယူခဲ့ၾကၿပီး ‘ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ’ ဟု ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရွစ္ေလးလံုးပါတီမွ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီအမည္အျဖစ္သို႔  ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္ မတီ၀င္မ်ား လာမည့္ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္  ထပ္မံေတြ႕ဆံုကာ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္ သိရသည္။

April 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.