<

ထင္ရွားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေရွ႕ေန ေအမယ္ကလူးေနးက ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕သို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္

ထင္ရွားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရွ႕ေန ေအမယ္ကလူးေနးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ၀လံုး (၃၁ ႏွစ္) ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး (၂၈ ႏွစ္) တို႔အား ကိုလိုနီေခတ္ကဥပေဒျဖစ္ေသာ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုသင့္ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ံုးတစ္ခုက ဇန္န၀ါရီလကတည္းက အႀကိဳၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။

အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္၀ယ္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးသင့္သည္ဟု ကလူးေနးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအား ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ စံုစမ္းမႈ၌ ၎တို႔ႏွစ္ဦးက ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ၎တို႔ႏွစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုရန္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားမရွိဟု ေျပာၾကားလ်က္ အမႈကိုပယ္ခ်ရန္ တရား႐ံုးသို႔ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

နာမည္ႀကီး ေဟာလိ၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္မင္းသား ေဂ်ာ့ကလူးေနး၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေအမယ္ကလူးေနးက “၀လံုးနဲ႔ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔ႏွစ္ဦးဟာ သတင္းအစီရင္ခံမႈေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခံရတာပါပဲ။ ကြၽန္မအမႈတြဲကို သံုးသပ္ၿပီးပါၿပီ။ ဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦးမွာ အျပစ္မရွိဘဲ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာ သံသယအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ေလာက္ေအာင္ ရွင္းေနတာပါပဲ။ ဒီအမႈရဲ႕ ရလဒ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို က်င့္သံုးမႈအေၾကာင္းနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္အေၾကာင္း ကြၽန္မတို႔ကို အမ်ားႀကီးေျပာျပပါလိမ့္မယ္” ဟု သူ၏ ႐ံုးမွထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

March 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.