<

ေရႊျပည့္စံုေစ်းရွိ ေဆး၀ါးသိုေလွာင္႐ံုႏွစ္႐ံုမွ တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးႏွင့္ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေဆး၀ါးမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ၍ ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္အား တရားစြဲဆို အေရးယူမည္

မတ္ ၂၉ ရက္က ေရႊျပည့္စံုေစ်းရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားအား အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာနက ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနစဥ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည့္စံုေစ်းရွိ ေဆး၀ါးသိုေလွာင္႐ံုႏွစ္႐ံုမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား (လိုင္းေဆး) မ်ား၊ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေဆး၀ါးမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိ၍ ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္အား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ေရႊျပည့္စံုေစ်းက ေဆးဆိုင္ေတြကို ေရွာင္တခင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးပါတယ္။ အခု ၂၉ ရက္ေန႔မွာ မိတာကေတာ့ ေဆးဆိုင္ တစ္ဆိုင္ရဲ႕ ေဆး၀ါးသိုေလွာင္႐ံုမွာ မိတာပါ။ သူကေဆးဆိုင္မွာ ဒီေဆးေတြ မထားဘူး။ ေဆးဂိုေထာင္႐ံုထဲမွာ ေဆးေတြကို သိမ္းထားတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတို႔သိမ္းထားတဲ့ ေဆးဂိုေထာင္ကို ဖြင့္ခိုင္းၿပီး စစ္ေတာ့မွ ေတြ႕တာပါ။ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ရွိမွ ေရာင္းခ်ခြင့္ရမယ့္ ေဆး၀ါးေတြကို လိုင္စင္မရွိဘဲေရာင္းတယ္။ သိုေလွာင္တယ္။ မွတ္ပံုမတင္ဘဲ ေရာင္းတယ္။ ပမာဏအားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ အခုေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္ကို ေဆး၀ါးဥပေဒ၊ မူးယစ္ဥပေဒေတြနဲ႔ တရားစြဲဆို အေရးယူမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစားအေသာက္ ေဆး၀ါးေကာ္မတီကေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေရာ ႏွစ္ခုလံုးက အေရးယူမွာပါ။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်တဲ့အတြက္ အေရးယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္႐ံုးမွ တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာမင္း၀ံက ေျပာၾကားသည္။

သတင္းေပးခ်က္အရ မတ္ ၂၉ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ မူးယစ္အထူးတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ေဆး၀ါးလက္ကား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ေရႊျပည့္စံုေစ်းရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆးသိုေလွာင္႐ံုမ်ားအား ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးဆိုင္အခ်ဳိ႕ရွိ ေဆးသိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေဆး၀ါးမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ လက္လီ၊ လက္ကား ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားရွိ ေဆး၀ါးမ်ား၏ အရည္အေသြး အာနိသင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးရန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ေစ်းကြက္နမူနာ ေကာက္ယူေနၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ ေဆးဆိုင္မ်ားကို အမ်ဳိးသား ေဆး၀ါးဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမပတ္ အတြင္းက မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊမဂၤလာေစ်း၊ ေရႊျပည့္စံုေစ်း၊ မဂၤလာမြန္ေစ်းရွိ ေဆး၀ါး လက္လီလက္ကား အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ လိုင္းေဆး၊ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးမ်ား သိုေလွာင္ေရာင္းခ်မႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ေဆးလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ အသိေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အမ်ဳိးသား ေဆး၀ါးဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆး၀ါး၊ မွတ္ပံုတင္ ေခတၱ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတု၊ စံမညီ ေဆး၀ါး၊ ပ်က္စီးေဆး၀ါး၊ ေရာေႏွာေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သံုးစြဲရန္မသင့္ဟု အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ယင္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရပါက ေငြဒဏ္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ အထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ က်ခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

March 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.