<

အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း ေအာက္ေျခတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း ေအာက္ေျခတြင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

မတ္၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တန္း မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိး၏ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိ သိလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းရွင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီမုိကေရစီအစုိးရသြားမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားတဲ့ အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္  ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔မညီတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ျပဳမႈ ဆက္ဆံ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပညာေပးကာလ သတ္မွတ္တာ အေရးယူမႈေတြလုပ္တာ မျဖစ္မေနလုိေနပါၿပီ။ ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္ႏုိင္မွပဲ ကြၽန္မတုိ႔လိုခ်င္တဲ့ အေရြ႕တစ္ခုကုိေရာက္ မွာ။ ရာႏႈန္းျပည့္မရဘူးဆုိရင္ေတာင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရြ႕ဖုိ႔လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ဒီအတြက္ကုိ တာ၀န္ရွိေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ အသီးသီးတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ အခက္အခဲေတြကုိပဲ လက္ညႇိဳးထုိးမျပဘဲနဲ႔ ဒီအခက္အခဲေတြ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းရွာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္ ဒီအခက္အခဲေတြ ဘာရွိတယ္ဆုိတာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပလုိက္ရင္ ကြၽန္မတုိ႔ျပည္သူက ပူးေပါင္းပါ၀င္မွာပါ။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြမွာက အေျခခံအခြင့္အေရးအရ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ရွိ တယ္။ ဒီဟာကုိ သေဘာမေပါက္ဘဲနဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာေတြကက်ေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ သူတုိ႔ဆီမွာပဲ အာဏာရွိတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒါ မေျပာင္းလဲတဲ့ အခက္အခဲပါ။ ညႊန္ၾကားထားသည့္တုိင္ေအာင္ မလုပ္ပါဘူးဆုိတာကုိေျပာတာ။ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ လုိက္နာမႈမရွိတာကို အေရးယူမႈအပုိင္းကုိ ေျပာမသြားဘူး။ ၿပီးေတာ့ သတင္း အခ်က္အလက္ရယူပုိင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြ စီစဥ္ေနတယ္ဆုိတာေလာက္ပဲသိၿပီးေတာ့ အခ်ိန္အတိအက်ေျပာမသြားဘူး။ ေက်နပ္မႈမရွိပါဘူး” ဟု ေက်ာက္တန္း မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီကုိ သြားမည္ဆုိပါက သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပည္သူကုိတင္ျပရန္အတြက္ ျပည္သူက အာဏာအပ္ထားသည့္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အခြန္စား ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားက မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္သည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

“ေအာက္ေျခမွာေတာ့ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ေတြက မေရာက္ပါဘူး။ ကြၽန္မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွာဆုိရင္ စည္ပင္ကေန လုိင္စင္နဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ဘယ္လုိမ်ဳိးစီစဥ္ထားလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိလဲဆုိတာ ေမးတဲ့အခါမွာ ၀န္ထမ္းကေန အမႈေဆာင္အရာရွိ ခြင့္ျပဳမွ ေျဖမယ္ေျပာပါတယ္။ အမႈေဆာင္အရာရွိက စာရင္းျပဳစုပါမယ္ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္မေတြ႕တုိင္းေမးတဲ့အခါမွာေမးတုိင္း စာရင္းျပဳစုေနပါတယ္ေျဖေပမယ့္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာတဲ့အခါမွာ အထက္ကခြင့္ျပဳမွ ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ စီမံခန္႔ခဲြရမယ့္ကိစၥေတြကုိ တရား၀င္ေၾကညာထားေပးရမယ့္အစား ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္တုိင္က ေမးတာေတာင္ ေန႔ေရႊ႕ ညေရႊ႕နဲ႔ ေနာက္ဆုံး အထက္ကတုိ႔ ဘယ္ကမွန္း မသိတာတုိ႔ တုိင္းကခြင့္ျပဳမွတုိ႔နဲ႔ အခုအခ်ိန္အထိ မရပါဘူး။ ဒါ လက္ရွိ ေျမျပင္ အေျခအေနမွာ ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိေမးေတာ့လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက မသိဘူးလုိ႔ေျပာပါတယ္။ စည္ပင္ရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလုိအခ်က္အလက္ေတြ မသိဘဲနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခဲြၾကမွာလဲ။ ဌာနတုိင္း ဌာနတုိင္းက ဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ လုိခ်င္တဲ့အခါမွာ ဌာနဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းတဲ့အခါမွာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖၾကားမႈ အပုိင္းေတြက အင္မတန္မွ ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္ေနေသးတဲ့အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အျမန္ဆုံးလုပ္ဖုိ႔လည္း ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ေပးမလဲ၊ မလုပ္ေပးခင္မွာလည္း ဒီလုိဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီး ေတြကုိ ညႊန္ၾကားေပးဖုိ႔နဲ႔ ညႊန္ၾကားၿပီးသားျဖစ္လ်က္နဲ႔ မလုိက္နာရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔အတြက္ကုိ ဌာနအသီးသီးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရပ္ေက်းအဆင့္ကုိ ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိစီစဥ္ေပးမလဲဆုိတာ ထပ္မံၿပီး ေမးျမန္းတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ထပ္ဆင့္ေမးခြန္း အျဖစ္ ေမးျမန္းသည္။

အဆုိပါထပ္ဆင့္ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကုိ လုိအပ္လုိ႔ ႏႈိးေဆာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံသားအားလုံး သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိပုိင္ခြင့္ကုိ စနစ္တက် ရရွိေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္ရပုိင္ခြင့္ဥပေဒ ( Right to Information Law) ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

March 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.