<

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚဌာနတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား ႏွစ္ဆနီးပါး တာ၀န္ခ်ထားမည္

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚဌာန၌ ပုံမွန္ရက္ထက္ တက္ေရာက္ကုသသည့္ လူနာ အေရအတြက္ မ်ားသျဖင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ အလုပ္သမား အင္အားႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား ႏွစ္ဆနီးပါး တုိးျမႇင့္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ ေဆး႐ုံအုပ္ ေဒါက္တာခင္သိဂႌျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈဌာနအေနျဖင့္ အတာသႀကၤန္ကာလတြင္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳႏွင့္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ႏွစ္ဆနီးပါး တုိးျမႇင့္ခ်ထားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ရက္ကုိ ၀န္ထမ္း ၁၀၀ ကေန ၁၅၀ ၾကား တာ၀န္ခ်သြားမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ဆင္ႏႊဲရသည့္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေပ်ာ္လြန္သူ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေရးေပၚဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား ျဖစ္သည့္ အ႐ိုးေရာဂါဌာန၊ ခြဲစိတ္ေစာင့္ၾကည့္ ကုသဌာန၊ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲဌာနမ်ားတြင္လည္း ၀န္ထမ္းအင္အား လုံေလာက္စြာ ခ်ထားႏိုင္ရန္ စာရင္းေကာက္ယူေနၿပီး ယင္းဌာနမ်ား အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းအင္အား ၁၅၀ ၀န္းက်င္ တာ၀န္ခ်ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးေပၚဌာနအျပင္ ေဆးပစၥည္း ဌာနမ်ားတြင္လည္း လုိအပ္မည့္ ေဆးပစၥည္း စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူေနၿပီး စုေဆာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာမည့္ လူနာမ်ားအတြက္လည္း ေဆး၀ါးအျပည့္အစုံ စီစဥ္ထားၿပီး အေရးေပၚ ကုသရန္အတြက္ သီးသန္႔အခန္းမ်ား ထားရွိကာ လိုအပ္ေသာ Facility မ်ားထားရွိရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်လူနာ ၁၅၀ ခန္႔ ကုသခဲ့ရေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္ကုသသည့္ လူနာမ်ားမွာ ယာဥ္တိုက္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္း ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ႏွင့္အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ တက္ေရာက္ ကုသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ လူနာ ၄၀ မွ ၄၅ ေယာက္အထိ တက္ေရာက္ ကုသခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚဌာနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္လူနာ ၈၉၁ ဦးရွိၿပီး ယင္းအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူနာအေရအတြက္ထက္ ႏွစ္ရာနီးပါး ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္လူနာဦးေရမွာ ၃၄၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ လူနာဦးေရ ၁၃၀ ၀န္းက်င္ရွိကာ အေသအေပ်ာက္ႏႈန္းမွာ ဆယ္ဂဏန္း ၀န္းက်င္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးေပၚဌာနသုိ႔ ပုံမွန္တက္ေရာက္ ကုသသည့္ လူနာဦးေရမွာ ျပင္ပလူနာ အပါအ၀င္ ပွ်မ္းမွ်လူနာ ၄၀၀ မွ ၅၀၀ ၾကားရွိၿပီး ယင္းတက္ေရာက္ ကုသသည့္ လူနာမ်ားထဲမွ လူနာ ၂၅၀ ၀န္းက်င္သည္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသေနရသည့္ လူနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.