<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ဘတ္စ္ကား ၅၀၀၀ ခန္႔ေျပးဆြဲေနၿပီး ယာဥ္လုိင္းအသစ္မ်ား ထပ္မံတုိးျမႇင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္လိုင္းတစ္လိုင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ဘတ္စ္ကား ၅၀၀၀ ခန္႔ေျပးဆြဲေနၿပီး ယာဥ္လုိင္းအသစ္မ်ား ထပ္မံတုိးျမႇင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဘတ္စ္ကားေတြမွာ ကတ္စနစ္နဲ႔စီးနင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကတ္ေတြက ဘတ္စ္ကားစီး႐ုံမွ် မဟုတ္ဘဲ အျခားနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာလည္း သုံးစြဲႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်း၀ယ္ျခင္း၊ အျခားအျခားေသာ ဘတ္စ္ကားကဲ့သုိ႔ ရထား၊ ေရလမ္းမ်ားနဲ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ား၌ပါ သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ ကတ္မ်ဳိးျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ အစုိးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။  ကတ္ကုိသာ သုံးစြဲႏုိင္ပါက ဘတ္စ္ကာလုိင္းေတြမွာ ေငြေရတြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းက႑မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း အျခားက႑နယ္ပယ္ေတြမွာ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳခြင့္ရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘတ္စ္ကား ၅၀၀၀ ခန္႔ လွည့္ပတ္ၿပီး ေျပးဆြဲေနပါတယ္။ ယာဥ္လုိင္းအသစ္ေတြ မ်ားစြာကုိလည္း တုိးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကတ္စနစ္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကတ္စနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြကုိင္သုံးစြဲရသည့္ဘ၀မွ ကတ္စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္သူလူထုဘ၀ကို ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာအရၾကည့္မည္ ဆုိပါကလည္း ေနာက္ဆုံးနည္းပညာရပ္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရဘက္ကေန အေတြးအေခၚ ေပၚေပါက္လာတာ သက္သက္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မႈကုိ ရယူပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက ကူညီေပးေနတဲ့သူေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ JICA ကေနလာၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးေနတယ္။ ဆီြဒင္ဘက္ကေန ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အေျခအေနေတြရွိပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အ၀န္းအ၀ုိင္းကေန ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေနတဲ့ ADB ဘဏ္မ်ဳိးေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ တစ္ဦးပုိင္ တစ္ေယာက္ပုိင္ယာဥ္မ်ားမွာ ႐ႈံးလွ်င္မျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ မ႐ႈံးေရးကုိသာ ေရွး႐ႈေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးပုိင္ တစ္ေယာက္ပုိင္ ယာဥ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီပုံစံမ်ဳိး ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းအားေပးၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တစ္ဦးပုိင္ တစ္ေယာက္ပုိင္ယာဥ္မ်ားကုိပင္ ကုမၸဏီဟန္ေဆာင္ေနမည္ ဆုိပါက ေရရွည္တြင္ အနာဂတ္ ေပ်ာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား YRTA၊ YBS တုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

March 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.