<

အကယ္ဒမီေပးပြဲတြင္ အကယ္ဒမီ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

အကယ္ဒမီေပးပြဲတြင္ အကယ္ဒမီ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ MOI မွတစ္ဆင့္ မတ္ ၂၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အေကာင္းဆုံး ေတးဂီတဆုရရွိခဲ့သည့္ စႏၵရား (ဦး) တင္၀င္းလႈိင္အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အကယ္ဒမီပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း မီဒီယာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျပာၾကားေသာ စကားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း မမွန္မကန္ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားအျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး ယင္းတို႔ကို အြန္လိုင္းအပါအ၀င္ မီဒီယာမ်ား၌ ေရးသားေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၎၏ “ေျခေျချမစ္ျမစ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ အစီအစဥ္ မလႊင့္ႏိုင္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ရွိၿပီ”  ဟု ေျပာၾကားခ်က္မွာ လုံး၀မွန္ကန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔ညေနတိုင္း၌ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိရာ အပိုင္း (၁၅၂) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးထုတ္လႊင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသစ္ထပ္မံ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ကာယကံရွင္၏မိသားစုႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္မွစ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၂ ရက္ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ၎၏သမီးျဖစ္သူက (ဦး) တင္၀င္းလႈိင္ မ်က္စိခြဲစိတ္ရန္ရွိျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ားတြင္ ေတးဂီတ တီးခတ္ေနရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီပြဲႀကီးၿပီးမွသာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေရး ဆက္သြယ္မည္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ “ RCA စက္၊ အသုံးျပဳသည့္အပ္ တစ္ခုမွ မရွိေတာ့” ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္မွာ လုံး၀မွန္ကန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အသံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္က စတင္သုံးစြဲခဲ့ေသာ စက္ျဖစ္ၿပီး မူရင္းကုမၸဏီကလည္း စက္အပိုပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားမႈအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စက္တစ္လုံး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီး အသုံးျပဳသည့္အပ္ကိုလည္း ရွာေဖြျပဳျပင္ၿပီး သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ သီခ်င္းေခြကူးရာတြင္ “ပိုက္ဆံအရမ္းေပးရတယ္၊ ေရအရမ္းလွ်ံရတယ္၊ ပိုက္ဆံမေပးရင္ လူအေဟာင္းေတြနဲ႔ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနမွာမွ မရဘူး၊ ပိုက္ဆံေပးရတာခ်ည္းပဲ” ဟူေသာေျပာၾကားခ်က္မွာ အဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုကိုသာမက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္လုံး၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို သိမ္းက်ဳံးပုတ္ခတ္ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ပိုက္ဆံေပးရသည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာန (သို႔မဟုတ္) အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အပါအ၀င္ အထက္အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း စိစစ္ၿပီး လိုအပ္သလို အေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ လူပုဂိၢဳလ္ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈအျပင္ တပ္မေတာ္မွ နယ္ဘက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းအမႈထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မတရား စြပ္စြဲ ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ လုံး၀သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ၎၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိပါက မထမ္းေဆာင္သည့္သူမ်ားကုိ အမည္ႏွင့္တကြ တိက်စြာေဖာ္ထုတ္ၿပီး တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ စႏၵရား (ဦး) တင္၀င္းလိႈင္၏ မမွန္မကန္ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား၊ ယင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး မမွန္မကန္ ထပ္ဆင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အကယ္ဒမီ စႏၵရား (ဦး) တင္၀င္းလိႈင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေပးစာအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ Facebook တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

March 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.