<

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ ဆင္ျဖဴရွင္ ဖရီးဂိတ္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ အင္းေလး ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း ၂၀၁၈ (IMNEX-18) ျပဳလုပ္ေန

တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ ဆင္ျဖဴရွင္ ဖရီးဂိတ္ ႏွင့္ ကမ္းလြန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ အင္းေလး တုိ႔ ပါ၀င္ေလ့က်င့္ေနသည့္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း ၂၀၁၈ India and Myanmar Navy Exercise 2018 (IMNEX-18) ကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံ Vishakhapatnam ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယသတင္းဌာနမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈအရ သိရသည္။

Indiatoday သတင္းဌာန အပါအ၀င္ အိႏိၵယသတင္းဌာနမ်ား၌ ေဖာ္ျပမႈအရ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ေရတပ္ ေလ့က်င့္ခန္း ၂၀၁၈ (IMNEX-18) ေလ့က်င့္မႈတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ျဖစ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းအဆင့္ ေလ့က်င့္မႈကုိ Vishakhapatnam  ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕၌ မတ္ ၂၅ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအဆင့္ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သည့္ ပင္လယ္ျပင္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိမူ မတ္ ၃၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃ ရက္ အထိ ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေရွ႕ဘက္ကမ္း႐ုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေလ့က်င့္မည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ အဆုိပါ စစ္ေရယာဥ္ ႏွစ္စင္းအေနျဖင့္ မတ္ ၆ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ပုိ႔ဘလဲယားဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ MILANO -18 ေရတပ္ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္တြင္လည္း ပါ၀င္ေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး ယင္းေလ့က်င့္မႈတြင္ အိႏၵိယေရတပ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္ငံမွ စစ္ေရယာဥ္ ၂၈ စင္း ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း ၂၀၁၈ အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္မ်ားအၾကား ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္  အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ယခုေလ့က်င့္မႈသည္ ေရတပ္ႏွစ္တပ္ၾကား ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရး စြမ္းရည္မ်ားရရွိႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-အိႏိၵယ  ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း ၂၀၁၈ တြင္ တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ ျပည္တြင္းထုတ္ စစ္ေရယာဥ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္ျဖဴရွင္ ဖရီးဂိတ္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ အင္းေလးတုိ႔ပါ၀င္ၿပီး အိႏၵိယေရတပ္မွလည္း Stealth စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရငုပ္သေဘၤာတုိက္ဖ်က္ေရး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ INS Sahyadri ၊ ေကာ္ဗက္စစ္ေရယာဥ္ INS Kamorta တုိ႔အျပင္ Chetak ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီး၊ တန္းျမင့္အေမာင္းသင္ Hawk ဂ်က္ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္း တို႔ ပါ၀င္ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္း ပထမအဆင့္ ဆိပ္ကမ္းေလ့က်င့္မႈတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုလုံး၌ပါ၀င္သည့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပျခင္း၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေရတပ္မ်ားအၾကား ဆိပ္ကမ္းမ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အားကစားေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအဆင့္ ျဖစ္သည့္ ပင္လယ္ျပင္ေလ့က်င့္ေရးတြင္ စစ္ေရယာဥ္စု၏ လႈပ္ရွားစစ္ကစားမႈမ်ား၊ လက္နက္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း Sea Shield မ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေလ့က်င့္လာခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းကလည္း တ႐ုတ္ေရတပ္မွ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ႏွစ္စင္းျဖင့္  ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရတပ္ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

 

 

March 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.