<

မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အရည္အေသြးမမီလမ္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာ၏ ေပါ့ဆမႈေပၚလြင္က ဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အျပစ္ေပး အေရးယူမည္ဟုဆို

မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကုမၸဏီ၊ ဌာနဆိုင္ရာတို႔ တည္ေဆာက္ေသာ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ ကတၱရာလမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာတို႔၏ ေပါ့ဆမႈေပၚလြင္ပါကဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အျပစ္ေပး အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္၊ ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ (မြန္ျပည္နယ္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန) က မတ္ ၂၃ ရက္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာ စစ္ေဆးသူရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ အရည္အေသြးမီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အရည္ေသြး မမီပါက တည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီကို အေရးယူမည့္နည္းလမ္း၊ ဌာနက တည္ေဆာက္ပါက အရည္ေသြးကို မည္သူတာ၀န္ယူမည္၊ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးျခင္းရိွ မရိွတို႔ကို ေဒၚျမသိဂႌေမာ္ (မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) က က်င္းပဆဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္န၀မအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ေမးျမန္းမႈအေပၚ မြန္ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးမင္း ေက်ာ္လြင္က အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေျဖၾကားမႈအေပၚ ေဒၚျမသိဂႌေမာ္က ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းရာ “အခုလက္ရိွ ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းေနတဲ့ေနရာမွာ ေမာ္လၿမိဳင္မွာလည္း ႏိုင္လြန္ကတၱရာ ခင္းထားတာ ရိွပါတယ္။ အဲဒီလမ္းက ေကာင္းမြန္ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္-မုဒံု-သံျဖဴဇရပ္ခင္းေနတဲ့ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းက ဘာေၾကာင့္ညံ့ေနလဲ။ ကတၱရာေၾကာင့္လား။ စီမံတဲ့သူေၾကာင့္လားဆိုတာ သိလိုတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္-မုဒံုႏိုင္လြန္ ကတၱရာလမ္းက စံခ်ိန္စံညႊန္းမီတယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေတာ္ေငြေတြကို ျဖဳန္းတီးရာ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ အမွန္တကယ္ လမ္းခင္းထားၿပီးဆိုရင္ တာ၀န္ရိွတဲ့သူက ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္လြန္ကတၱရာက ၂၄ ေပပဲ ခင္းထားရပါေသးတယ္။ စာထဲမွာလို ေလးလမ္းသြားခင္းႏိုင္ျခင္းရိွ မရိွ ဆိုတာ သိလိုပါတယ္” ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္-မုဒံုလမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း အရည္အေသြးရိွမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းမိုင္တိုင္အတိအက်ကို ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္က တင္ျပပါက ျပည္ေထာင္စု QC စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ကို သီးျခားစစ္ေဆးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာေငြကို ျဖဳန္းတီးသလို ျဖစ္ေနျခင္းဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လမ္းလုပ္ငန္း အပိုင္းလိုက္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ စစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ QC Team ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကန္ထ႐ုိက္တာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈမရိွပါက စစ္ေဆး၍ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ေပၚလြင္ပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

March 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.