<

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အစိုးရ၏ ေၾကးမံုသတင္းစာ တစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr.Malcolm Turnbull တို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အစိုးရ၏ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ တစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ မွားယြင္းမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္က သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ သတင္းမွာ မတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၏ ေရွ႕ဖံုးတြင္ ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ သတင္းအား ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါရိွေသာ ဓာတ္ပံုမွာ အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီ ေခါင္းေဆာင္၏ ဓာတ္ပံုကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါရိွေသာ သတင္းဓာတ္ပံုတြင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့မိျခင္းေၾကာင့္ မတ္ ၂၁ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ စာဖတ္သူမ်ားထံသို႔ ဟုဆိုကာ “မတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာေရွ႕ဖုံး၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္း၏ ပုံစာအား ‘ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏုိင္ငံ အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီေခါင္းေဆာင္ Mr.Bill Shorten တို႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္စဥ္’ ဟု ျပင္ဆင္သိမွတ္ေပးပါရန္” ဟု ဆိုကာ ျပန္လည္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္ ေရးသားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔ ေတြ႕ဆံုသည့္ပံုကို မွားယြင္းေဖာ္ျပထားစဥ္

ထိုသို႔ဆိုးရြားစြာ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား၊ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူမ်ား အၾကား ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆိုပါ သတင္းစာအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ မတ္ ၂၃ ရက္က ထုတ္ေ၀သည့္ ေၾကးမံုသတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ “ရန္ကုန္- မႏၱေလး ရထားလမ္းမႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေခတ္မီတြဲဆိုင္း အသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲခ်ိန္ ၈ နာရီထက္ မပိုဘဲ ေျပးဆြဲႏိုင္မည္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး သတင္း၏ အဓိကစာပိုဒ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ႏုတ္ထြက္စာေပးပို႔မႈကို ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေန႔က ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္မႈကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္စာတြင္ မိမိသည္ လက္ရိွအလုပ္တာ၀န္မ်ားမွ အနားယူလိုေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရာထူးမွ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း၏ ေခါင္းစဥ္တြင္မူ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး မီးရထားလမ္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအား အညႊန္းစာမ်က္ႏွာ ၅ တြင္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ယင္းလမ္းပိုင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အား လာေရာက္တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၂၃ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

၎သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ၾသစေၾတးလ် ခရီးစဥ္တုန္းကလည္း ဓာတ္ပံုအမွား ျဖစ္ၿပီးၿပီ။ အခုလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲ အေျပာင္းအလဲ သမိုင္း၀င္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုရဲ႕သတင္း အထူးသျဖင့္ အစိုးရ သတင္းစာတစ္ေစာင္ရဲ႕ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး ေခါင္းႀကီးသတင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဓာတ္ပံုနဲ႔ စာသားနဲ႔ ကြဲလြဲတာကေတာ့ အေတာ္ေလး ႐ုပ္ဆိုးပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးရွင့္” ဟု Facebook သံုးစြဲသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ Ma Sumon ဆိုသည့္ အေကာင့္ပိုင္ရွင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေရးသားထားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦး ႏုတ္ထြက္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းက မီးရထားလမ္းပိုင္းျပင္ဖို႔ ပိုက္ဆံေခ်းတဲ့ သတင္းထက္ လူအမ်ားႀကီး စိတ္၀င္စားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆံုးရာထူး ရယူထားတဲ့သူ။ သူႏုတ္ထြက္တယ္ဆိုတာက လူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးမလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာေတာင္ မလုိဘူး” ဟု ျပည္တြင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ အယ္ဒီတာတစ္ဦးကလည္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမွာ သတင္းစာပညာအရ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအား အထူးအသိေပး ေဖာ္ျပရမည့္ သတင္း၊ လူထုအဓိက စိတ္၀င္စားသည့္ သတင္းတို႔အေပၚ ေရးသားေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရသတင္းစာ အေနျဖင့္ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

ထိုသို႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာက ယင္းကဲ့သို႔ လူထုအတြက္ အေရးပါေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းခဲ့မႈအေပၚ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 

March 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.