<

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚကုသဌာန အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္

ဗဟိုအဆင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတစ္ခုရွိ အေရးေပၚေဆးကုသမႈဌာနကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚကုသဌာန အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စင္ကာပူ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မတ္ ၂၂ ရက္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ စင္ကာပူက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (SingHealth)၊ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာနမွ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စင္ကာပူ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အ႐ိုးေရာဂါ ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ ဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡ Dr.Tay Boon Keng ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

SingHealth အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ပညာရွင္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစေရး၊ ေဆး႐ံုတြင္း ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပညာရပ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ေရး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ကုသမႈဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဌာနအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ အေရးေပၚဌာနႏွင့္ အေရးေပၚကုသမႈမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာဦးေရ သန္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ကု သေနသည့္အတြက္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ အေရးေပၚလူနာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ေဆး႐ံုအလိုက္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသခဲ့သည့္ ျပင္ပလူနာေပါင္း ကိုးသန္းေက်ာ္၊ အတြင္းလူနာေပါင္း ၂ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈခံယူသူ လူနာဦးေရ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ သန္လ်င္၊ လႈိင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္းေဆး႐ံုႀကီး အပါအ၀င္ အျခားေဆး႐ံုႀကီးမ်ားကို ယခင္ကထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီး အေရးေပၚလူနာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လူအင္အား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အထူးကုေဆး႐ံုေပါင္း ၁၄ ႐ံု၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံု သံုး႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ႏွစ္႐ံု၊ ခုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ ေလး႐ံု၊ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံုတစ္႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ႏွင့္ ၂၅ ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၁ ႐ံုစီ၊ ၁၆ ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ံုေလး႐ံု၊ တိုက္နယ္ ေဆး႐ံု ၃၃ ႐ံုရွိၿပီး စုစုေပါင္းေဆး႐ံု ၈၃ ႐ံုရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခုတင္ စုစုေပါင္း ၁၁၄၃၅ ခုတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနေပါင္း ၁၇၇၈ ခုေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲေပါင္း ၉၀၈၃ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူတို႔၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ၊ လူေနမႈ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ၊ အ၀လြန္၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္၊ ေလျဖတ္၊ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ စသည့္ ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေရာဂါမ်ား၏ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသာမက ယင္းေရာဂါမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ၊ ယင္းေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

March 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.