<

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ အမႈတို႔မွ တရားလိုျပ သက္ေသႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆး

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား မတ္ ၂၁ ရက္က (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမႈတို႔မွ တရားလိုျပ သက္ႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ဒုရဲအုပ္ ေ၀ယံေအာင္ႏွင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းေပါအား ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ပုဒ္မ၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မတို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ မတ္ ၂၈ ရက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ အမႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသ သံုးဦး စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉ (က) ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္တြင္ ဆက္လက္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈ ပုဒ္မ ႏွစ္ခု (စုစုေပါင္းအမႈ ၁၂ မႈ) ျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

March 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.