<

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္း၍ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၈ မွ ၄၂ အထိ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၈ မွ ၄၂ အထိ လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း၍ ကင္းလွည့္ျခင္း Coordinated Patrol ကိုမတ္ ၁၉ ရက္မွ ၂၇ ရက္အတြင္း နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၈ မွ ၄၂ အထိ လည္းေကာင္း၊ မတ္ ၂၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ျခားမွတ္တုိင္အမွတ္ ၄၂ မွ ၄၅ အထိ လည္းေကာင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၃၅ မိနစ္မွ နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္၅၀ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ကင္းစခန္းမွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးသည္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၄ မွ ၃၆ အထိ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္အထိ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးအတြင္းရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး လမ္းအတိုင္း နယ္ျခားမွတ္ တိုင္ ၃၆ မွ ၃၈ အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း၍ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းခ်က္အရ Coordinated Patrol ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၂ မွ ၅၅ အထိ ၁၄ ႀကိမ္၊ မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၁ မွ ၃၄ အထိ တစ္ႀကိမ္၊ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၄ မွ ၃၆ အထိတစ္ႀကိမ္၊ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၆ မွ ၃၈ အထိတစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၁၇ ႀကိမ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းကိုလည္း မတ္ ၅ ရက္တြင္ နတ္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညႇိႏိႈင္း၍ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

March 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.