<

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရး မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ပညာေပးသ႐ုပ္ေဖာ္ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

 
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၂လမ္း ၈၈x၈၉ လမ္းၾကားတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဂရတ္ဖတီေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပညာေပးသ႐ုပ္ေဖာ္ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
အဆိုပါကမ္ပိန္းကို ဂရတ္ဖတီေရးဆြဲသူ MC Prince မွ ဦးေဆာင္ကာ ပုလဲဘင္ခရာအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“ကၽြန္ေတာ္က ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ပိုင္းအေနနဲ႔ ပုလဲဘင္ခရာအဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ထပ္လည္း လႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့စိတ္နဲ႔ အခုလိုလုပ္တာပါ။ မိဘေတြဘက္ကလည္း သားသမီးအေပၚ ဂ႐ုစိုက္မႈ အားနည္းေနတာေတြ ၊ ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈေတြ၊ သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္၊ ႏွမခ်င္းမစာနာစိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေတြ မရွိတာေၾကာင့္ အခုလိုလုပ္ၾကတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ က်ဴးလြန္သူေတြကိုလည္း ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္၊ ေနာက္ဆံုး ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အဲဒီအတိုင္းအတာထိ ေရာက္ေအာင္၊ အားလံုးလည္း ပညာေပးျဖစ္ေအာင္ အခုလိုလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ” ဟု MC Prince က ေျပာၾကားသည္။
 
အဆိုပါ ကမ္ပိန္းကို ၈၇ လမ္း ၂၂ လမ္းေထာင့္မွ စတင္ကာ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး၊ ေသဒဏ္ေပးေရး ဗီႏိုင္းမ်ားကို ကေလးငယ္မ်ားက ကိုင္ေဆာင္ကာ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၂လမ္း ၈၈x၈၉ လမ္းၾကားအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၂ လမ္းၾကားရွိ အုတ္နရံတြင္ Help us Stop Child Sexual Violence ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပး စာသားႏွင့္အတူ ကေလးငယ္တစ္ဦး ငိုေနပံုကို ဂရတ္ဖတီျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ေညာင္ပင္ေစ်း၊ ၁၂လမ္းx၈၆ လမ္းေထာင့္ႏွင့္ ဆရာစံေစ်းတို႔တြင္ လွည့္လည္ကာ လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ား ေဝငွျခင္း ၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ ၆၇၁ မႈ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ စုစုေပါင္း ၁၄၀၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၈၉၇ မႈ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၂၆ မႈ တိုးလာေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

March 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.