<

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္လဆန္းအထိ ျပည္ပသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ၂ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံရရွိထားၿပီး ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ၏ ဒုတိယအမ်ားဆံုးေနရာတြင္ ရပ္တည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္လဆန္းအထိ ျပည္ပသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံ ရရွိထားၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ၏ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑ တိုးျမႇင့္ေရးလုပ္ငန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထည္လိပ္လုပ္ငန္း (အထည္ခ်ဳပ္) က႑ကို အဓိကဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌မူ အဆုိပါ CMP စနစ္ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္စတင္ကာ လက္ရွိအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း FOB စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကုန္ၾကမ္းပိတ္ စတင္သြင္းကာ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) မွာယူတင္သြင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့အထည္အလိပ္က႑မွာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ သံုးစြဲမႈျမင့္တက္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) တင္ပို႔မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၇ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သံုးဆအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံနီးပါးခန္႔အထိ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၆ ဘီလ်ံအထိရွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  စုစုေပါင္းပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိလာသည္အထိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ရွိန္ထိုးတုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္တြင္လည္း အီးယူေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑အေနနဲ႔ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို ေကာင္းမြန္တဲ့အ ရည္အေသြး တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအေနနဲ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၁၀ ႏွစ္နည္းဗ်ဴဟာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

March 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.