<

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ကြၽန္းႏွစ္ခုကို ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးစဥ္ သြားလာခြင့္ျပဳရန္ ထပ္မံတင္ျပထား

ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိတ္ခ႐ိုင္မွ ကြၽန္းႏွစ္ခုကို ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားခ့ဲၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ကြၽန္းႏွစ္ခုကို ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ သြားလာခြင့္ျပဳရန္ ထပ္မံတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ဇာဒက္ႀကီး အုပ္စုထဲ၌ပါ၀င္ေသာ သူရဲကြၽန္း (ေခၚ)သားေရကြၽန္းႏွင့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းမွ လိပ္ေသာင္ႀကီးေအာ္ႏွင့္ အုန္ ပင္ေအာ္၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လက္ေအာက္ရွိ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွ သဲနက္တန္းကြၽန္းႏွင့္ ဒံုးကြၽန္း စသည့္ ကြၽန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပမႈရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တင္ျပမႈေၾကာင့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဲနက္တန္းကြၽန္းႏွင့္ ဒံုးကြၽန္းကို ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးက ႏႈတ္အားျဖင့္ ေျပာၾကားထားခ့ဲေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္ ကြၽန္းႏွစ္ကြၽန္းမွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ညႇိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းျပန္ေသးသျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကတစ္ဆင့္ တင္ျပေတာ့ ၿမိတ္မွာရွိတ့ဲ သဲနက္တန္းကြၽန္းနဲ႔ ဒံုးကြၽန္းကေတာ့ သူတို႔မွာျပန္ၿပီးေတာ့ ပုလဲမလုပ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ျပန္စြန္႔လႊတ္ထားတ့ဲ ဧက ၁၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ဒီဧက ၁၆၀၀၀၀ ေက်ာ္နဲ ့ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ အခိုင္အမာ အေဆာက္အအံုေတြ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ညအိပ္တ့ဲ အစီအစဥ္မ်ဳိး မဟုတ္တ့ဲ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး (ျပည္ေထာင္စု) က ႏႈတ္အားျဖင့္ ေျပာပါတယ္။ က်န္တ့ဲ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတ့ဲ ကြၽန္းႏွစ္ကြၽန္းျဖစ္ေပါ့။ ေကာ့ေသာင္းမွာရွိတ့ဲ သားေရကြၽန္းနဲ ့ေလာင္းလံုးမွာရွိတ့ဲ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းတို႔ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္ေရနဲ႔ ညႇိၿပီးေတာ့ ဒီဟာကို အေၾကာင္းျပန္မယ္လို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ လံုျခံဳေရးအရ စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ရေအာင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ကေနတစ္ဆင့္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေန႔ခ်င္းျပန္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးစားေနတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဲနက္တန္းကြၽန္းႏွင့္ ဒံုးကြၽန္းမ်ားေပၚမွ ကမ္းေျခႏွင့္ ေရတံခြန္တို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း၌ ေဒသတြင္း ခရီးသြားမ်ားအၾကား နာမည္ရလာခ့ဲၿပီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၎ကြၽန္းႏွစ္ကြၽန္းေပၚတြင္ ပုလဲေမြးျမဴေရးအတြက္ ရယူထားသည့္ ေျမမ်ားအနက္မွ ၁၆၂၁၉၅ ဧကကို သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း/ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ လ်ာထားခ့ဲသျဖင့္ ၎တို႔က ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာေၾကာင့္ ယင္းေျမေပၚ၌ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္မ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္ျပဳခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေျဖရရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားလာခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေျဖကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၈ ၌ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ခြင့္ျပဳခ့ဲျခင္းကို ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ထံ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒံုးကြၽန္း၌ ျမန္မာအက္တလန္းတစ္ ကုမၸဏီႏွင့္ သဲနက္တန္းကြၽန္းတြင္ အဏၰ၀ါပုလဲ ကုမၸဏီတို႔က ပုလဲေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ရွိ သားေရကြၽန္းႏွင့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းမ်ားကိုမူ တပ္မေတာ္ေရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းမျပန္ေသးသျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနထံ လိပ္မူ၍ မတ္ ၁၃ ရက္က စာျဖင့္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ထပ္မံတင္ျပထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းက ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးစဥ္ သြားလာခြင့္သာ ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ ထား၀ယ္ေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းပြင့္သြားၿပီး အဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ အခုက သြားခြင့္မျပဳေသးေတာ့ ခရီးသြား ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔လည္း ဘာမွအဆင္မေျပဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားဖို႔ တရား၀င္ ေတာင္းဆိုေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာ ခိုးၿပီးမသြားဖို႔လည္းမွာ ထားတယ္။ တရား၀င္သြားခြင့္ျပဳဖို႔လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ စာေတြတင္ခ့ဲတယ္။ ဘုတ္ကြၽန္းကို ပို႔ေဆာင္ေပးတ့ဲ ခရီးစဥ္က ေဒသခံေတြပဲ လုပ္ႏိုင္တာမို႔ ဒီခရီးစဥ္ကို ခြင့္ျပဳရင္ ေဒသခံေတြ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရမွာက ေသခ်ာတယ္။ ေဒသရဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႔ မျဖစ္မေန ခြင့္ျပဳေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ေဒၚမိုးမိုးသူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ ကမ္းေျခအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားအၾကား နာမည္ေက်ာ္လာၿပီး သြားလာမႈ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ေလာင္းလံုးဘုတ္ကြၽန္းကို တရား၀င္ သြားလာခြင့္ျပဳခ့ဲပါက ေဒသတြင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းကို တရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာေစလိမ့္မည္ဟု ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

March 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.