<

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕သည္ ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္းမရွိဘဲ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈအားနည္းေနၿပီး ဘ႑ာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္းမရွိဘဲ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇလင္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၄ ရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေျမာက္ေန႔မွာ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ အင္မတန္အားနည္းၿပီးေတာ့ ဘ႑ာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္တာေတြ မဟုတ္တာေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဒီလိုမ်ဳိးေပါ႔ေနာ္။ ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အမွန္တကယ္သုံးစြဲတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျမျပင္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းသလိုျဖစ္ေနတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနန႔ဲ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ေခတ္ကာလရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေတြကို မထိခိုက္ေစဘဲ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဂတိတရားကင္းရွင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ ခိုင္မာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင္ ႔အနာဂတ္ကိစၥရပ္မ်ားမွာလည္း ခိုင္မာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဲ႔သို႔ ခိုင္မာေသခ်ာေစေရးအတြက္ တာ၀န္ယူရသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိက်ျပတ္သားစြာ ၎တုိ႔၏၀န္ထမ္းမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇလင္းက ဆိုသည္။

စစ္ကိုင္း၊ အင္းေတာ္၊ ေလရွီးႏွင့္ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိလုပ္ငန္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနတို႔၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူသင္႔ေၾကာင္း ၎၏ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

March 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.