<

ျပည္ပစားအုန္းဆီေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းဆီစက္မ်ားထိခုိက္ၿပီး ဆီစက္အမ်ားအျပား ရပ္နားေနရေသာေၾကာင့္ စားအုန္းဆီတင္ပို႔မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ား အစုိးရထံတင္ျပ

ျပည္ပစားအုန္းဆီေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတြင္းဆီစက္မ်ားထိခုိက္ၿပီး ဆီစက္အမ်ားအျပား ရပ္နားေနရေသာေၾကာင့္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေပးရန္ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားက အစုိးရသုိ႔ အၾကံျပဳလႊာ ေပးပို႔တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပမွ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတြင္းဆီစက္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ရပ္နားလိုက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခုသိရေသာ ေနာက္ဆုံးသတင္းအရ ျပည္ပမွ ပဲပုပ္ဆီႏွင့္ ေနၾကာဆီတင္သြင္းမႈမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သုညရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ဆီကုန္သည္ႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တင္သြင္းလာသည္ဟု ၾကားသိထားရၿပီး ထိုအခ်က္ကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါက လက္လီေရာင္းခ်မႈစနစ္ကို အားကိုးေနရသည့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေသာ ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း နာယက ဦးကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုင္းျပည္မူ၀ါဒအရ စားအုန္းဆီေတြကို စတင္တင္သြင္းလာခဲ့တယ္။ စတင္သြင္းခါစတုန္းက တစ္လကို တန္ခ်ိန္ငါးေထာင္ခန္႔ပဲသြင္းခဲ့ၿပီး စားအုန္းဆီဟာ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ အေရာင္၊ အနံ႔၊ အရသာမရွိခဲ့သလို ျပည္တြင္းက ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ဆီေတြထက္ ေစ်းႏႈန္းကလည္း ထက္၀က္ခန္႔ သက္သာတာေၾကာင့္ စားသုံးသူေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ၿပီး တစ္စတစ္စ ပိုမိုတင္သြင္းလာခဲ့ရာကေန အခုဆို တစ္လကို တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀၀ ကေန ၇၀၀၀၀ ၾကား သြင္းေနရတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ျပည္ပစားအုန္းဆီေတြ ၀င္လာတာေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးႏွစ္ခု ၾကံဳရပါတယ္။ ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီစားအုန္းဆီေတြေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနစ္နာမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီဟာ ျပည့္၀ဆီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါကိုစားသုံးတဲ့အခါ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ႏွလုံး၊ အသည္းအဆီဖုံး၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းေတြ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့အထဲမွာ စားအုန္းဆီက အဓိကေနရာကပါ၀င္ေနတယ္လို႔ သမားေတာ္ႀကီးေတြက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စီးပြားေရးဆိုးက်ဳိးပါ။ ျပည္တြင္းကေန ျပည္ပကို ဆီထြက္သီးႏွံ တင္ပို႔ျခင္းကေနရရွိတာက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၂.၂.၂၀၁၈ အထိရရွိတာက ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၀၅ ဒသမ ၄ သန္းပဲရွိၿပီး စားအုန္းဆီျပည္ပတင္သြင္းမႈကေတာ့ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၇၇ ဒသမ ၈၉၉ ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဆီစက္ေတြမရွိေတာ့လို႔ လိုအပ္တဲ့ တိရစၦာန္အစားအစာ ပဲပုပ္ဖတ္တင္သြင္းမႈက ေဒၚလာသန္းႏွစ္ရာေက်ာ္ဖိုး ရွိပါတယ္။ သြင္းကုန္၊ ထြက္ကုန္ရတဲ့ေငြကို အခ်ဳိးက်ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က၀င္တဲ့ ၀င္ေငြထက္ ထြက္ေငြက သုံးဆတစ္ဆျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုထပ္ၾကားရတဲ့သတင္းက ပဲပုပ္ဆီနဲ႔ ေနၾကာဆီကို ျပည္ပကေနတင္သြင္းမႈကို ကုန္သြယ္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သုညရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ ဆီကုန္သည္နဲ႔ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တင္ျပလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီတင္ျပမႈကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အခု လက္လီေစ်းကြက္ကို အားကိုးေနရတဲ့ လက္က်န္ဆီစက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလည္း လုံး၀ရပ္ဆိုင္းသြားရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္မ်ားအသင္းအေနနဲ႔ အဲဒီကိစၥကို အထူးပင္ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု ဦးကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားထုတ္ေခ်းမည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည္ထက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ်တမႈမရွိစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရျခင္းကိုသာ ထိန္းညိႇေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ အခြန္အခမ်ား တရား၀င္ေပးေဆာင္ကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနရေသာ္လည္း ျပည္ပမွ တရား၀င္နည္းလမ္း၊ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကာ ေရာင္းခ်ေနရသည့္ကိစၥမ်ားကိုသာ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အဓိကကိုင္တြယ္ေပးေစလိုေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.