<

သယံဇာတရွားပါးလာမႈႏွင့္ ငါးေနငါးထုိင္ေတာမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ တားျမစ္အခ်ိန္ကာလ၊ တားျမစ္ဧရိယာ၊ တားျမစ္ပုိက္ကြက္အမ်ဳိးအစားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္တားျမစ္ရန္အဆုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ငါးဖမ္းေလွတစ္စင္းကို ေတြ႕ရပုံ (ဓာတ္ပုံ-ဦးသန္းထြန္း)

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း သယံဇာတရွားပါးလာမႈႏွင့္ ငါးေနငါးထုိင္ေတာမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ တားျမစ္အခ်ိန္ကာလ၊ တားျမစ္ဧရိယာ၊ တားျမစ္ပုိက္ကြက္အမ်ဳိးအစားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး တားျမစ္သင့္ပါေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္လြင္က တင္သြင္းရာ ယင္းအဆုိအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ အဆုိတင္သြင္းရျခင္းသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ငါးဖမ္းပုိက္မ်ဳိးစုံ ေထာင္ဖမ္းျခင္းႏွင့္ သားေပါက္ရာသီအတြင္း ငါးမဖမ္းရနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ မေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေပါက္ဖြားေလ့ရွိေသာ ငါးပုစြန္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္စရာရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆုိတင္သြင္းသူ ဦးေက်ာ္လြင္က “တကယ္ေတာ့ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းဥပေဒဆုိတာ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရက ဘာမွလုပ္တာလည္း မေတြ႕ရဘူး။ ငါးသားေပါက္ေတြ ထိန္းသိမ္းတဲ့နယ္ေျမေတြကုိလည္း သတ္မွတ္တာမေတြ႕ရဘူး။ ငါးမဖမ္းရတဲ့ ပုိက္အမ်ဳိးအစားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္တားဆီးတာမ်ဳိး မရွိဘူးဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ အေတာ္ေလးအေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အခုလုိအဆုိတင္သြင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သားငါးပုစြန္ေတြ ျပဳန္းတီးေနတဲ့အေျခအေနကုိ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ျမစ္ေၾကာင္းေခ်ာင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အာေထာက္ပုိက္လုိ႔ေခၚတဲ့ က်ားပါးစပ္ပုိက္ေတြက အစီအရီေထာင္ထားေတာ့ ဘယ္ငါးက သားေပါက္မ်ဳိးပြားႏုိင္ေတာ့မွာလဲ” ဟုဆုိသည္။

ငါးပုစြန္ သားေပါက္ရာသီအတြင္း ငါးပုစြန္မ်ားႏွင့္ ဥကပ္ပုစြန္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားျဖင့္ ကမ္းနီးတြင္လာေရာက္ မ်ဳိးပြားေသာငါးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ဳိးသုဥ္းလာႏုိင္ေျခရွိသည့္အတြက္ ရခုိင္ေရလုပ္သားအေနျဖင့္လည္း ငါးပုစြန္ဖမ္းဆီးႏုိင္မႈ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ကာ မိသားစု၀င္ေငြကုိပါ ထိခုိက္လာႏုိင္သျဖင့္ အေရးတယူလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလုိသူမ်ားအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ႏွင့္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.