<

ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ စုေဆာင္းေငြျပည့္မီခဲ့သည့္ ရက္စြဲအလိုက္ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်မည္

ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူမ်ားအနက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးထားၿပီး စုေဆာင္းေငြ ျပည့္မီခဲ့သည့္ ရက္စြဲအလိုက္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ လာ ေရာက္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂံု (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားရွိ အခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားလက္ခံခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ၿပီးျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို အမွတ္ (၂၂၈/၂၃၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႐ုံးအမွတ္ (၄၀) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ေနရာမ်ား၌ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ CHD ဘဏ္၌ Down Payment ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ သတ္မွတ္စုေဆာင္းေငြ ျပည့္မီသည့္ ရက္စြဲ အစီအစဥ္အလိုက္ ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ အမွတ္ (၂၂၈/၂၃၄) (ပထမထပ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲအေရာက္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ မတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အ တည္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ရွစ္ခုအနက္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ငါးခုရွိ အခန္းေပါင္း ၁၄၉၅ ခန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ တတိယပတ္တြင္ လက္က်န္အခန္း ၅၂၀ ကို ထပ္မံ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိမည့္ ၈၆၂၄ ခန္း အနက္ ၃၈၆၈ အခန္းမွာ လက္ရွိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ၿပီးစီးေနကာ က်န္ရွိသည့္အခန္း ၄၇၅၆ ခန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္အရ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)  ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးသင့္ ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းတုိက္ခန္းမ်ား ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး မတ္ ၁၆ ရက္ အထိ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အိမ္ရာေရာင္းခ်မႈ အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ထားမႈအရ သိရသည္။

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.