<

ဘဂၤါလီတို႔ေနထိုင္ခဲ့ရာ မီးေလာင္သြားေသာေနရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ေျပာၾကားမႈကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္း

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း ကိုင္းႀကီး ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေက်းရြာအား ပႏၷက္႐ိုက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သားေရႊဦး)

ဘဂၤါလီတို႔ေနထိုင္ခဲ့ရာ မီးေလာင္သြားေသာေနရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ  အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ေျပာၾကားမႈကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးတို႔က  ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) တို႔၏ ရြာမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (AI) က မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

AI ၏ အစီရင္ခံစာအသစ္တစ္ရပ္၌ ၿဂိဳဟ္တုမွရရွိေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ယခုႏွစ္အစပိုင္းကတည္းက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အျခားေဆာက္လုပ္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကို သုေတသနျပဳသူမ်ားက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“AI က ေနာက္ဆံုးသုေတသနမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ အေထာက္အထားအသစ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈေတြအရ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ျပန္လာဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ တည္ေဆာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္” ဟု မတ္ ၁၂ ရက္၌ အစီရင္ခံစာ မထုတ္ျပန္မီ AI ၏ ပဋိပကၡတံု႔ျပန္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တီရာနာဟက္ဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ရွိေနတဲ့ အိမ္ေတြကိုေတာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရရွိေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားက အျဖစ္အပ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဟု ၀န္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔၏ အိမ္ရာမ်ား မီးေလာင္ခဲ့သည့္ ေနရာႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္၌ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ားကိုပင္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္ဟု AI က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္လအၾကာတြင္ ရယူထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ကံက်ဟုေခၚေသာ ရြာတစ္ရြာ၏ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုတြင္ မီးေလာင္ထားေသာ လူေနအိမ္ရာ တစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ္လည္း မတ္လအေစာပိုင္းတြင္ မီးေလာင္ထားသည့္ေနရာ၌ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔သည္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္ဟု AI က ယံုၾကည္သည္ဟု ဆိုသည္။

စက္တင္ဘာလက ဘဂၤါလီရြာသား ၁၀ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ၌ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀န္ခံခဲ့သည့္ အင္းဒင္ေက်းရြာ၌လည္း အလားတူ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။

ဇန္န၀ါရီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို စတင္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ သေဘာတူထားေသာ္လည္း အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာမခံခ်က္မ်ား မရွိဘဲ ျပန္လာရန္ လူမ်ားစြာတို႔က တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔ စြန္႔ခြာသြားေသာ ေနရာမ်ားကို ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အျခားမြတ္စလင္မဟုတ္ေသာ လူမ်ားအတြက္ ဖယ္ထားလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္က ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ႐ႈခင္းကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ယခု AI ၏ အစီရင္ခံစာက မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက AI ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး “ဘူဒိုဇာနဲ႔ သက္ေသေတြေပ်ာက္ေအာင္ ထိုးေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ လုံး၀မွားပါတယ္။ ေက်းရြာေတြ မီး႐ႈိ႕ခံရတယ္၊ ေနအိမ္ေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ တခ်ဳိ႕တိုင္ေတြ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ေနတာကလြဲရင္ လူေရာ၊ အိမ္ေတြေရာ မရွိေတာ့တဲ့ မီးေလာင္ျပင္ေျမေတြကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေျမညိႇျခင္း၊ ေျမရွင္းျခင္း စတဲ့ Ground Works ေတြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မဆို ေျမညိႇတာ၊ ေျမရွင္းတာ မလုပ္ဘဲ လုပ္လို႔မရဘူး။ ေနအိမ္အသစ္ေတြ၊ ေက်းရြာအသစ္ေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီစြဲခ်က္က လိုရာဆြဲျပီး ေျပာတာ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု The Daily Eleven သတင္းစာသုိ႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္လက္၍ “ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူေတြရဲ႕ ေနရာေတြမွာ တပ္ေတြ ေနရာခ်ေနတယ္ ဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီက သူတို႔မူလက ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံး ခ်ထားေရး Nearest Places of Origin ျဖစ္တယ္။ UNHABITAT ရဲ႕ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ေတြရယူၿပီး Village Plan, Town Plan ေတြ ေရးဆြဲၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္း၊ လမ္းနယ္၊ ေက်းရြာ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္း စတဲ့ ေနရာခ်ထားမႈေတြ စနစ္တက် လ်ာထားၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေပၚမူတည္ၿပီး တရားဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ရဲကင္းစခန္းေတြခ်ထားတဲ့ Plan ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္အပိုင္းကလူေတြ ျပန္ေနရာခ်မယ့္ၾကားထဲ ခ်ထားတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ေက်းရြာေတြ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာမွာလည္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း စတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေတြ မူလကအတိုင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပန္ေနရာခ်တဲ့ ရြာေတြၾကားထဲ တပ္ေတြခ်ထားဖို႔လုပ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လူဦးေရေပၚမူတည္ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္မယ့္ ရဲကင္း ရဲစခန္းေတြပဲ Village Plan မွာပါပါတယ္။ တပ္စခန္းေတြ မပါပါဘူး။ ရဲလုံျခံဳေရးကေတာ့ ခ်ထားမယ့္ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး ခ်ထားဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားအား တည္ေဆာက္ေနေသာ္လည္း မီးေလာင္သြားသည့္ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ားအား ခ်ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားရြာေတြ ခ်ထားတဲ့ ေနရာေတြဟာ မြတ္စလင္ေတြ ေနခဲ့တဲ့ ရြာတစ္ခုမွ မဟုတ္ဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီရဲ႕ စီမံေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြေနခဲ့တဲ့ ရြာေတြ မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္က စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေျမမွာပဲ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေနရာခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြေနခဲ့တဲ့ရြာ၊ မီးေလာင္သြားတဲ့ ေနရာေတြ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔ကမူ “ကံက်ဆိုတာက ၿမိဳ႕သူႀကီးရြာအုပ္စုထဲက ရြာေတြကိုေျပာတာ။ အခု ၿမိဳ႕သူၾကီးမွာ ရဲတပ္ရင္းခ်ဖို႔ လုပ္ေန တယ္။ အဲဒီလို တပ္ရင္းခ်တာဟာ ငါတို႔ၿမိဳ႕ ရဲ႕ လံုျခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ဘာ ျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ ေတာလမ္းဟာ အဲဒီ ဘဂၤါလီရြာၾကားမွာ တည္ ရွိေနတာဟာ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနကို ေျပာရရင္ အခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ျဖစ္တဲ့ အေနအထားမွာ ေက်ာက္ပႏၲဴက ဟိႏၵဴမိသားစုေတြ ထြက္ေျပးလာၾကတယ္။ သူတို႔ သံုးမိုင္ကို ေရာက္လာၿပီ။ ကားက ၿမိဳ႕ထဲဘက္ကို မသြားလို႔ သူတို႔ကို သံုးမိုင္မွာ ခ်ထားခဲ့တယ္။ သူတို႔က သံုးမိုင္ကေန ေမာင္ေတာကို သြားမယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕သူႀကီး ဘဂၤါလီရြာကို ျဖတ္သြားရမယ္။ သူတို႔ ျဖတ္လို႔ ၿမိဳ႕ထဲကို ၀င္တဲ့အခါ ဘဂၤါလီေတြ သတ္ျဖတ္လို႔ ဟိႏၵဴေတြ ေသဆံုးခဲ့ရတယ္။ အခုလက္ရွိ ေဆာက္ထားဆဲ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးထဲကို ၀င္ေျပးေပမယ့္ အဲဒီတရား႐ံုးထဲမွာပဲ ဟိႏၵဴေတြ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါက သာမန္လူေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ စစ္တပ္က ၀င္လာတဲ့အခါ စစ္တပ္ကို ၿမိဳ႕သူႀကီးကေန အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ခံပစ္ထားေတာ့ ၿမိဳ႕ကို ၀င္မရျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သူႀကီး ဘဂၤါလီရြာဟာ ငါတို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို ပိတ္ဆို႔တား ဆီးေနတဲ့ ရြာတစ္ရြာ ျဖစ္ေနတယ္။ ၿမိဳ႕ကိုလာမယ့္သူတိုင္း ၿမိဳ႕သူႀကီးကို ျဖတ္ၾကရတာျဖစ္တယ္။ အရင့္အရင္တုန္းကလည္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြ အဲဒီၿမိဳ႕သူႀကီးရြာမွာ မၾကာခဏ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာ ရွိခဲ့တယ္။ အခု အဲဒီေနရာမွာ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ရင္း ခ်လိုက္တာဟာ ၿမိဳ႕လံုျခံဳေရးအတြက္ အလြန္သင့္ေတာ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီအနားမွာ ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးေတြ ေဆာက္လာတာရွိတယ္။ အဲဒီ႐ံုးေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးတပ္ရင္း ခ်ထားဖို႔ အင္မတန္ သင့္ေတာ္ပါတယ္” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

The Daily Eleven သတင္းစာ ေဒသခံ သတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကို စုစည္းၿပီး ရပ္ရြာသစ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သစ္တုံးနားခြဆုံ၊ နတ္ေခ်ာင္း၊ ေဇာ္မတက္ရြာတို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္၊ ခ်င္းႏွင့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ပဒကားရြာသစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မင္းႀကီးရြာသစ္၊ အထက္ျပဴးမႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ မာရမာႀကီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေလာင္းဒုံးရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊ သက္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သက္ကိုင္ညာ ေက်းရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ ကာလာေဒးဖက္ေက်းရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အိုးထိန္း၊ ရဲေဘာက္က်၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၊ ေတာင္ၿပိဳ၊ ၿမိဳ႕မိေခ်ာင္း၊ ေရႊဇား၊ ၿမိဳ႕ဦးႏွင့္ ေလးမိုင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ရြာသစ္မ်ား ထူေထာင္ေပးလ်က္ရွိျခင္း၊ ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.