<

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မယင္းေတာင္ေျခတြင္ လွည့္ကင္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးစစ္ေၾကာင္းအား ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မွ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၂၉၄ ဦးအနက္ ၂၇၆ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ၿပီး ၁၈ ဦးအား တရားေသလႊတ္ေပး

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မယင္းေတာင္ေျခတြင္ လွည့္ကင္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးစစ္ေၾကာင္းအား ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မွ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၂၉၄ ဦးထဲမွ ၂၇၆ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး ၁၈ ဦးအား တရားေသ  လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အမိန္႔ကို မတ္ ၅ ရက္က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တရား႐ံုး (ဘူးသီးေတာင္႐ံုးထိုင္) က ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမိန္႕ခ်မွတ္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၃၄ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီက်ခံေစရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ဒုတရားသူႀကီး ဦးညိဳလြင္ဦးက“မတ္ ၅ ရက္က အမိန္႔ခ်တဲ့အထဲမွာ စုစုေပါင္း ၂၉၄ ေယာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲက ၁၈ ေယာက္ကို တရားေသလႊတ္တယ္။ က်န္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၃၄ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္က အမႈေတြအားလံုး စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာေဒသ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲစခန္းႏွစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္  မႈျဖစ္စဥ္မွ အမႈႏွစ္မႈတြင္ တရားခံ ၃၀၀ ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မယင္းေတာင္ေျခတြင္ လွည့္ကင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးစစ္ေၾကာင္းအား ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မွ ပထမအမႈတြင္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၃၉ ဦးအနက္မွ ဘဂၤါလီ  ငါးဦးအား အမႈမွ အၿပီးလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီ  ၃၄ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္စီက်ခံေစရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က စီရင္ခ်က္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမိန္႕ခ်မွတ္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို လူသတ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၃၄ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ၊ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းျဖင့္ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ ၃၂၆/၃၄ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္စီ ႏွင့္ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းျဖင့္ မိမိအလိုအေလ်ာက္ နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ ၃၂၄/၃၄ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္စီ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ဘဂၤါလီ ေလးဦးအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး ၂၆ ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့ကာ ၁၅ ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ အမိန္႔ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ တင္ကူးၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္က်ဴးလြန္ေသာ လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ) ျဖင့္ ဘဂၤါလီေလးဦးအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၆ ဦးအား လူသတ္မႈ  ပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၃၄ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀၊ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းျဖင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈပုဒ္မ ၃၂၆/၃၄ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္၊ လူသတ္ျခင္းကို အားေပးကူညီျခင္းအမႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၁၁၄ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္၊ ေဘးျဖစ္ေစေသာ လက္နက္ျဖင့္ အျပင္းအထန္နာက်ေစျခင္းကို အားေပးကူညီမႈ ပုဒ္မ ၃၂၆/၁၁၄ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ စသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က   ငါးခူရနယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းအား တိုက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲအရာရွိ ဒုရဲအုပ္ တစ္ဦးႏွင့္ ရဲတပ္သားတစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာေဒသ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲစခန္းႏွစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးအသီးသီး၌ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိထားသည့္ ဘဂၤါလီ  ၅၀၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမႈအားလံုး ၿပီးျပတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာေဒသရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္  ရဲစခန္းႏွစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ကိုးဦး  က်ဆံုးေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ အၾကမ္း ဖက္ျဖစ္စဥ္မွ ဖမ္းဆီးရမိ တရားခံ ၇၁ ဦးအား  အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မမ်ား  ႏွင့္ တရားစြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါအမႈမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္ အေနအထားသာရွိၿပီး တစ္မႈမွ စီရင္ခ်က္မခ်ရေသး ဟုလည္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးညိဳလြင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.