<

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား ေကာက္ခံေနေသာ အခြန္အခမ်ားကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်မည္

တနသာၤရီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ ႔မ်ားမွ ေကာက္ခံေနေသာ အခြန္အခမ်ားကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ထက္၀က္ေလ်ာ့ခ် ေကာက္ခံမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းသို႔ေကာက္ခံျခင္းမွာ အစိုးရက ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ သတ မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အသစ္ စတင္သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ ပံုမွန္အတိုင္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

“Budget Year က အရင္ႏွစ္ေတြကဆို ဧၿပီလကေနစၿပီး မတ္ ၃၁ ရက္မွာ ဆံုးတယ္။ ဒါကၾကာလွၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လည္ပတ္ေနတာ အခု Budget Year က ဘယ္လိုေျပာင္းလဲဆိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကေနၿပီးေတာ့ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၾကားကာလျဖစ္တ့ဲ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာ ၃၀ အထိ ေျခာက္လက ‘ဟ’ ေနတယ္။ ဒီေျခာက္လ ‘ဟ’ တ့ဲကာလကို Mini Budget ေခၚတာေပါ့။ Mini Budget က ေျခာက္လဆိုတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္ေတြ ေကာက္ခံေနရတ့ဲ ဌာနေတြ ဂြက်သြားတယ္။ ဥပမာ အရင္က တစ္ႏွစ္စာ အစားအေသာက္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ဆိုရင္ ၈၀၀၀၀ ေကာက္တယ္။ အခုက ၈၀၀၀၀ အျပည့္ေကာက္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ေျခာက္လစာပဲ ရွိတ့ဲအတြက္ ၄၀၀၀၀ ပဲေကာက္ရမယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတယ္။ အခုၾကားကာလ ေျခာက္လမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့  ေနာက္ဘတ္ဂ်က္အႀကီးစမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစၿပီးေတာ့ မူလႏႈန္းအတိုင္းပဲ ျပန္ေကာက္သြားမွာပါ” ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

Budget Year အသစ္သတ္မွတ္ျခင္းကို ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ အကုန္အၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျခာက္လကို Mini Budget အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ယင္းကာလအတြက္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ထက္၀က္ေလ်ာ့ခ် ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ဘီးခြန္၊ အိမ္ခြန္ (ပစၥည္းခြန္)၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္၊ တည္းခိုခန္းလိုင္စင္ စသည့္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ အခြန္ေကာက္ခံေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို မူလတစ္ႏွစ္တာ ေပးသြင္းရသည့္ အခြန္ပမာဏထက္ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ် ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Budget Year အသစ္စတင္မည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ မူရင္းသတ္မွတ္ ေကာက္ခံေနသည့္ႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္ေကာက္ခံ သြားမည္ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိရန္ မူလလ်ာထားခ်က္ (BE) မွ က်ပ္ ၈၆၅၀ သိန္းျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီးလ်ာထားခ်က္ (RE) မွာ က်ပ္သိန္း ၁၁၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မကုန္မီ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြမွာ က်ပ္သိန္း ၁၀၃၀၀ ရရွိထားခ့ဲၿပီး ယင္းသို႔အခြန္ေငြ တိုးျမင့္ရရွိလာျခင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆိုင္အသစ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္တည္ေဆာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခြန္ေငြမ်ားအနက္မွ လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုရရွိခ့ဲသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေပးသြင္းရၿပီး က်န္ရွိသည့္ လ်ာထားေငြ BE မွ က်ပ္သိန္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကိုမူ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.