<

အစိုးရ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းတြင္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားကို အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈ မရွိသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ရဲက အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွ ၀င္႐ိုက္ေပးမည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မေတာင္းဆိုသင့္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းတြင္ အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈမရွိသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ရဲက အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကို ၀င္႐ိုက္ေပးမည္ဆိုသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိး မေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေျပာ ၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္မွာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈေတြ ရွိပါတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢေတြရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ အစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြအေပၚမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေန လံုး၀မရွိပါဘူး။ ျပႆနာရပ္တုိင္းမွာ ေျပလည္မႈရတဲ့အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က အစိုးရကို အင္အားသံုး ေျဖရွင္းေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္လို႔ပါတဲ့။ ဒီေနရာမွာ အင္အားသံုးတာနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူတာ မတူညီဘူးလို႔ ဒီေနရာမွာ ေျပာပါရေစ။ အလုပ္သမားဘက္က ဆႏၵျပေနၿပီ။ အလုပ္ရွင္ကေန အစိုးရက ရဲနဲ႔ ငါတို႔ဘက္က ၀င္မ႐ိုက္ေပးႏုိင္ဘူးလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ အစိုးရဆီက မေတာင္းဆိုသင့္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါရေစ”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေျပာဆိုသျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ အခန္းက႑အတြက္ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပံုေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေနၿပီး အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိ ကာလတြင္ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈအမ်ားစုမွာ ေျပလည္မႈရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီး ထိုသို႔ေျပလည္မႈ ရလာသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မည္သို႔ရရွိလာသည္ဆိုျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

March 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.