<

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ႏႈတ္ဆက္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀း (15th ACDFIM) တက္ေရာက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မတ္ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အာဆီယံတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀း (15th ACDFIM4) တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း အာဆီယံတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသီးျခားေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ယခုခရီးစဥ္အတြင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ လုိက္ပါသြားေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mrs.Venessa Chan ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မတ္ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ စင္ကာပူတပ္မေတာ္ Paya Lebar Airbase သုိ႔ေရာက္ရွိရာ စင္ကာပူႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္၊ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဆန္းညြန္႔ဦးႏွင့္ စင္ကာပူတပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားက ေလဆိပ္တြင္ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

March 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.