<

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ၀င္ေရာက္မႈမရွိဘဲ ထိုက္သင့္သေလာက္သာ ၀င္ေရာက္မႈရွိေနသျဖင့္ Doing Business အဆင့္တက္ေရးႏွင့္ အခက္ၾကံဳေနသည့္က႑မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေရး ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ၀င္ေရာက္မႈမရွိဘဲ ထိုက္သင့္သေလာက္သာ ၀င္ေရာက္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္ၾကံဳေနသည့္က႑မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက မတ္ ၇ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ Ease of Doing Business နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးတို႔ကို တာ၀န္ေပးၿပီး ညႊန္းကိန္း(၁၀)ခုကို တက္ေအာင္လုပ္ေနတယ္။ လုပ္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခု ေတာ္ေတာ္ျမန္လာၾကပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္တုန္းက သာမန္ပဲေျပာေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ဟိုးတုန္းကေတာ့မသိလို႔ထား။ အခု အေတြ႕အၾကံဳေတြရလာတဲ့အခါမွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေဆာင္ၿပီး ညႊန္းကိန္း(၁၀)ခုအတြက္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ေယာက္နဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုးေယာက္ဦးေဆာင္ တာ၀န္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက မ၀င္ဘူးလားဆုိေတာ့လည္း ၀င္ေတာ၀င္ပါတယ္။ သိပ္အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္ မွန္းသေလာက္ေတာ့မဟုတ္ဘဲ ထိုက္သင့္သေလာက္ေတာ့၀င္တဲ့ အေနအထား ရွိေနပါတယ္။ ဒီမွာသူတို႔က Ease of Doing Business ေတြ ဘာေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့၀င္တဲ့ အေနအထားဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ မွာ ၁၇၁ ဆိုေတာ့ အခုဒီဟာကၿပီးသြားၿပီ။ အခု ၂၀၁၉ ဒီကာလေတြမွာလုိက္ၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းေနၿပီ။ ေမးျမန္းေနတဲ့ အေနအထားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဘက္စံုေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္။ ဒီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရတစ္ခုတည္းနဲ႔ မရပါဘူး။ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြကို ေမးေနတာရွိသလို ျပည္သူလူထုကိုလည္း ေမးေနတာ ရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ အားလံုးက သိလာၾကပါၿပီ။ ဘာေတြေမးမယ္ဆိုတာကို။ အရင္ႏွစ္နဲ႔ ဒီႏွစ္ညႊန္းကိန္း (၁၀) ခုမွာဆို အေျပာင္းအလဲမရွိ Zero ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတယ္။ အခု ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြကို တာ၀န္ေပးထားေတာ့ ဒါေတြကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတင္မက ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေတြပါ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာမို႔ ဒါေတြကိုလည္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုေရာ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြက Ease of Doing Business မွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာတာနဲ႔အမွ် ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း မ်ားလာမယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြလည္း လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတြ ရလာမယ့္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရ၏ သက္တမ္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈအတြက္ လြယ္ကူမႈညႊန္းကိန္း Doing Business ၌ အဆင့္ ၉၉ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈအတြက္ လြယ္ကူမႈညႊန္းကိန္း Doing Business တြင္ အကဲျဖတ္သည့္အဆင့္ ၁၀ ဆင့္ရွိေနၿပီး အဆိုပါအဆင့္မ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရယူျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းရယူျခင္း၊ ေျမႏွင့္အိမ္ရာ အေဆာက္အအံု မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေခ်းေငြရယူျခင္း၊ အနည္းစုေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ကုန္သြယ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္မ်ားသေဘာတူညီမႈ အာဏာတည္လိုက္နာေစျခင္း၊ ေဒ၀ါလီခံမႈကို ေျဖရွင္းျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုသို႔အဆင့္တစ္ဆင့္ ျမင့္တက္ကာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ အနက္အဆင့္ ၁၇၁ တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆင့္တစ္ဆင့္ က်ခဲ့ေသာ္လည္း အျမင့္ဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္မွ ကြာလွမ္းမႈရမွတ္မ်ားတြင္ က႑ေျခာက္ခု၌ ရမွတ္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

March 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.