<

ပုဂံေဒသအား ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနမႈ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအား ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ ေရာက္ရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ‘ပုဂံအေမြအႏွစ္ ကမၻာသိေစဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကပါစို႔’ Let us bring Bagan’s Wonders to the Heart of the World ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ Bagan, A Different World ဓာတ္ပုံျပပြဲ ေၾကာ္ျငာ Billboard စိုက္ထူသည့္အခမ္းအနားကို မတ္ ၆ ရက္နံနက္ ၈ နာရီက ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ ေရႊစည္းခုံဘုရား အေရွ႕ဘက္ေစာင္းတန္း အ၀င္လမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္အနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အထက္ျမန္မာျပည္ ဓာတ္ပုံအသင္းနာယက ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ေရာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပုဂံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ဓာတ္ပုံပညာရွင္မ်ား၏ Bagan, A Different World ဓာတ္ပုံျပပြဲကို ေရႊစည္းခုံဘုရား၊ ေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္းတြင္ မတ္ ၂၃ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွလုံးသားထဲကပုဂံအမည္ျဖင့္ ဓာတ္ပုံပညာရွင္မ်ား၏ ဓာတ္ပုံျပပြဲကို မတ္ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ ပုဂံ၊ မင္းနန္သူေက်းရြာ၊ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ျဖစ္ေရးအတြက္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့၊ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု၏ အတုမရွိမႈ သို႔မဟုတ္ ျပယုဂ္တစ္ခုအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနမႈ၊ လူ႔သမိုင္းတြင္ သိသာထင္ရွားရေသာ အဆင့္အတန္း သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုစြာ ေဖာ္ျပေပးေသာ အေဆာက္အအုံပုံစံမ်ား၊ ဗိသုကာလက္ရာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေရေျမေဒသမ်ား၊ လူသားအားလုံး အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံႏိုင္ေသာ အေရးပါထင္ရွားမႈမ်ား၊ ရွင္သန္ေနဆဲ ထုံးဓေလ့မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ယုံၾကည္၊ အႏုပညာ၊ စာေပလက္ရာမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈမ်ား စသည့္သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား Criteria ျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းေရးအတြက္ တင္ျပခ်က္စာတြဲ Nomination Dossier ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ Management Plan တို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္လည္းေကာင္း ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ဗဟုိသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း သိရသည္။

March 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.