<

မတ္လအတြင္း ပထမဦးဆံုး ဘဂၤါလီ ၆၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရ

မတ္လအတြင္း ပထမဦးဆံုး ဘဂၤါလီ ၆၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႕ခြာခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ေထာင္ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္းျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္း၀ ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၁၈၇ ဦးတို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ စက္ေလွသုံးစီးျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ေနာက္ပိုင္း တစ္ပတ္အၾကာ မတ္လ ၄ ရက္က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၇ ရြာမွေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ  ၆၆၆  ဦးသည္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားအား  သက္ဆိုင္ရာမွ ေမးျမန္းခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနစရာ၊ စားစရာ ႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၎တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ထြက္ခြာလာေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ယင္းမတိုင္မီ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ သံုးႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၃ ရြာမွ  ဘဂၤါလီ  ၇၀၀ ေက်ာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ကလည္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ  ၈၀၀  ေက်ာ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာတို႔မွ ဘဂၤါလီ ၇၈၈ ဦးတို႔ သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ျပန္လာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရိွ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ေက်ာ္အား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက နယ္ေျမရွင္းလင္းခဲ့ရာ ဘဂၤါလီမ်ားက ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးဘဂၤါလီမ်ားတြင္ အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ထြက္ေျပးဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ က စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံမည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

 

 

March 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.