<

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တံတားႏွစ္စင္း ပ်က္စီးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားမႈအေပၚ မေက်နပ္ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေျပာၾကား

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တံတားႏွစ္စင္း ပ်က္စီးေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားမႈအေပၚ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည့္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၂) တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဦးသန္း၀င္းက ေက်နပ္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ၃၄၅ ကုမၸဏီက တာ၀န္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပုန္းဟုန္ေက်းရြာႏွင့္ ေရႊဘို-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းကို ဆက္သြယ္သည့္ တံ တားႏွင့္ ေပကုန္း-ျမသလ၀င္ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းေပၚရွိ တံတားႏွစ္စင္းမွာ သက္တမ္းကာလႏွစ္ႏွစ္မျပည့္မီပ်က္စီးေနသျဖင့္ ယင္းကုမၸဏီအား တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေမးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း အင္းေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၂) တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဦးသန္း၀င္းက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးအေျဖကို ေက်နပ္မႈမရွိဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တာ၀န္ရွိတဲ့၀န္ႀကီးက ခရီးသြားေနတယ္ဆိုလို႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီးကို လႊဲထားခဲ့တယ္။ ဆိုေတာ့ ေမးခြန္းေမးတာ ခက္သြားတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက မိုးေကာင္းတဲ့ အရပ္ဆိုေတာ့ မိုးဦးမွာ မိုးရြာၿပီး ေရႀကီးရင္ အဲဒီတံတားေအာက္ေျခကေန လိႈက္စားၿပီး တံတားပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီတံတားပ်က္စီးတာနဲ႔ တံတားအနီးက ေက်းရြာေတြ သြားလာေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီတံတားက ေမာ္လူးကို ေစ်းသြားေစ်းျပန္ ေက်ာင္းသြား ေက်ာင္းျပန္ လုပ္ေနရတဲ့ တံတားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ့္ေမးခြန္းအေပၚ ေျဖၾကားခဲ့တဲ့ အေျဖကေတာ့ အားရေက်နပ္မႈမရွိပါဘူး။သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးကေန ျပန္ၿပီး ေျဖေပးေစခ်င္တယ္” ဟု အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵ နယ္ေျမအမွတ္ (၂) တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဦးသန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေငြျဖင့္ ယင္းတံတားႏွစ္စင္းအား တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အတြက္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ညီ မညီ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ပုန္းဟုန္ေက်းရြာႏွင့္ ေရႊဘို – ျမစ္ႀကီးနားလမ္းကို ဆက္သြယ္သည့္ တံတားႏွင့္ ေပကုန္း – ျမသလ၀င္ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းေပၚရွိ တံတားႏွစ္စင္းကို  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ ၇၂ သန္းျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ယင္းဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ ၂၇ သန္းျဖင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ၃၄၅ ကုမၸဏီက တည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

March 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.